Elnökségi határozatok 2019

1/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat: A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ Elnökségének 2018. évi szóbeli és írásbeli beszámolóját megvitatta és azt a vitában, valamint a vita-összefoglalóban elhangzottakkal kiegészítve elfogadja. A küldöttgyűlés a 2. napirend [...]