Elnökségi határozatok 2019

1/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ Elnökségének 2018. évi szóbeli és írásbeli beszámolóját megvitatta és azt a vitában, valamint a vita-összefoglalóban elhangzottakkal kiegészítve elfogadja.

A küldöttgyűlés a 2. napirend keretében javasolt 1. sz. határozat tervezetet egyhangúan/ meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

2/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló kimutatást, a LOSZ 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és eredmény-kimutatását az írásban kiadott számszaki adatokkal megegyező, 166.209 eFt mérleg-forrás főösszeggel és -13.131 eFt tárgyévi eredménnyel (veszteséggel) tudomásul veszi és elfogadja.

A küldöttgyűlés a 2. napirend keretében javasolt 2. sz. határozat tervezetet egyhangúan/ meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

3/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ Felügyelő biztosának 2018. évi írásos és szóbeli beszámolóját a vitában és a vita összefoglalóban elhangzottakkal kiegészítve teljes egészében elfogadja.

A küldöttgyűlés a 3. napirend keretében javasolt 3. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

A 4. napirendhez kapcsolódóan:
4/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés a beterjesztett LOSZ 2019. évi szövetségi költségvetési előirányzatot 31.339 eFt kiadási, 26.124 eFt bevételi, és -5.215 eFt eredménnyel állapítja meg. A küldöttgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a LOSZ költségvetésének hiánya az országos szövetség tőkéjéből a jóváhagyott eredmény előirányzata összegének erejéig kerüljön pótlásra. (2019-ben ez a rendelkezésre álló készpénzállományból legfeljebb 5.215 eFt lehet)

A küldöttgyűlés a 4. napirend keretében javasolt 3. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

5/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés az Elnökség részéről beterjesztett három féle új logó tervezet közül a 2-es számú tervezetet fogadja el, azzal, hogy a kéz iránya az a bal kéz helyett jobb kéz legyen fekete-fehér színben (a kéz fehér).

A küldöttgyűlés a 5. napirend keretében javasolt 5. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

6/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés az Elnökség részéről előterjesztett tagdíjkoncepció módosítására irányuló javaslatot, az abban meghatározott elvi döntési irányokat elfogadja, azzal, hogy egy 2019. őszén lebonyolításra kerülő küldöttgyűlésen kerüljön a javaslat szövegszerű, az alapszabály módosításában is megjelenő formában véglegesítésre Figyelembe véve a LOSZ tagszervezetek koncepcióhoz fűzött javaslatait, mely javaslatok tételére a LOSZ tagszervezeteinek 2019. szeptember 31. napjáig lesz lehetőségük.

A küldöttgyűlés a 6. napirend keretében javasolt 6. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.