Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Érvényességi idő kezdete: 2020. december 21. Jelen Üzletszabályzat célja a 18. számú mellékletben víziközmű-ágazatonként meghatározott ellátási területén a közműves ivóvízellátással, és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, mint közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szolgáltatóra [...]