Érdekképviseleti vezetők

Elnökségi határozatok 1998-2015.

LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodások

AEGON Zrt.-LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodás…tovább

Aereco Légtechnikai Kft. – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás…tovább

BAUMIT Kft. – Pártoló tagi megállapodás 2016. …tovább

Global Glass Hungary Kft. – LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

ista Magyarország Kft – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

OTP Bank Nyrt – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

OTP Ltp – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

Raiffeisen Bank Zrt. együttműködési megállapodás 2016. …tovább

Schindler Kft.- Pártoló tagi megállapodás …tovább

NFM levél gyűjtőkémény

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Dr. Seszták Miklós úrnak,
miniszter

1011 Budapest
Fő u. 44-50.

Tisztelt Miniszter Úr!

Országos Szövetségünkhöz több területi szakmai ágazati érdekképviseletünk mellett számos lakásszövetkezet és társasház részéről is nyomatékos megkeresések érkeztek az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának kérdéseivel. Tapasztalatunk szerint az egycsatornás gyűjtőkémények műszaki-biztonsági szempontból – a kiépítésük óta eltelt időszak jogszabályi és szabványossági változásai miatt is – elavultak és használatra a kémény felülvizsgálatok során a jelenlegi formájukban nem alkalmasak. A jogszabályváltozásokra is figyelemmel a legutóbbi időszakban, különösen a 2016. I-II. negyedévi kémény ellenőrzések során csak záros határidőn belüli felújítási kötelezettségvállalás mellett kaptak használati engedélyt. Ez többnyire 90 nap, vagy azon belüli időleges használati engedélyt jelent.
A fenti előzményekre tekintettel kérem Miniszter Urat, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására vonatkozó, és a lakásszövetkezeti, társasházi házkezelői feladatok maradéktalan ellátása érdekében kezdeményezzen a kormánynál soron kívüli egycsatornás gyűjtőkémény korszerűsítésre, felújításra vonatkozó pályázati támogatási lehetőséget. Ismereteink szerint a lakásszövetkezetek, társasházak nem rendelkeznek olyan mértékű megtakarításokkal, melyek az érintett körben 60, 90 napon belüli finanszírozási kivitelezéseket meg tudnának valósítani. Ennek nemcsak az az oka, hogy a lakossági jövedelemhelyzet nem tesz lehetővé jelentősebb megtakarítást, hanem az elmúlt 1-5 évben a katasztrófavédelemmel, a tűzvédelemmel, a gázbiztonsági előírásokkal és nem utolsó sorban az energetikai korszerűsítési igények mérsékeltebb teljesítésével felélték korábbi amúgy sem jelentős felújítási alapjaik összegét. Ugyanakkor azt is szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények felújítási munkáinak összege, pontosan a fokozott biztonsági előírások érvényesítése miatt, lakásonként 3-400 ezer forint nagyságrendet jelent a műszaki, a lakáson belüli kivitelezési nehézségek mellett. Az érdekkörünkbe tartozó lakásszövetkezetek és társasházak hitelfelvételi gondjait nemcsak az elő-takarékosság és a saját erő hiánya, a hitelbiztosíték rendelkezésre bocsátása gátolja, hanem a jelentős – 3-6 havi – banki eljárási idő is nehezíti.
Mindezeket figyelembe véve Országos Szövetségünk javasolja, ezzel egyidejűleg határozottan kezdeményezi is, hogy a kormány hirdessen az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására vissza nem térítendő támogatási (pályázati) lehetőséget, és a pályázati eljárás során kezdeményezzen a kormány a pénzintézetek felé egy gyorsított hitel elbírálási rendszer megvalósítását is. (Ezt azért is tartjuk szükségesnek, mert a kormányhivatalok a kémény-felülvizsgálatok során a korszerűsítésre vonatkozó időleges használati engedélyt 3 hónapon belüli időszakra adták ki.) Javaslatunkkal és kezdeményezésünkkel egyidejűleg készek vagyunk az egycsatornás gyűjtőkéményekre vonatkozó támogatási rendszer kialakításának részleteiről és további érvek előterjesztéséről egyeztetésen részt venni.
Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem, szíveskedjen fenti javaslatunkat és kezdeményezésünket soron kívül kezelni, és az abban foglaltakban kedvező döntéseket biztosítani.

Budapest, 2016. június 22.

Tisztelettel

Farkas Tamás
elnök