Hírek

Tájékoztató a Lakásszövetkezetek és Társasházak részére, a személyes ügyintézés nyitásának kérdésében

A mai napon hatályba lépett belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről, arra tekintettel, hogy ennek feltétele a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja volt. Ez megtörtént 2021. április 06-án.

A fenti valóban a védelmi intézkedések egyes elemeinek feloldása, könnyítés irányába mutató rendelkezések döntően nem érintik azokat a szabályokat, elsődlegesen az 502/2020. sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, melyek alapvetően meghatározzák a Lakásszövetkezetek Társasházak működését az ismételt és jelenleg is fennálló veszélyhelyzet ideje alatt. Ezek a rendelkezések a jelenlegi tudásunk szerint 2021. május 23. napjáig lesznek hatályban. A járványügyi adatok alakulásával összefüggésben, és a saját helyi állapotokat figyelembe véve minden lakásszövetkezet önállóan dönthet arról, hogy miképpen fogad ügyfeleket, illetve a házipénztári befizetéseket hogyan kezeli. Álláspontunk szerint indokolt és javasolható a jelenlegi helyzetben a fokozott óvatosság további fenntartása. A Lakásszövetkezetek, Társasházak számára a közgyűlések, küldöttgyűlések egyéb hasonló rendezvények személyes jelenlét melletti megtartása továbbra is tilos.
Az Országos Szövetség részéről azt javasoljuk, hogy a lakosság és az ügyvitelt végző személyzet biztonságának fenntartása érdekében, a beoltottságtól függetlenül továbbra is alkalmazzák az eddig is alkalmazott óvintézkedéseket és kerüljék a szükségtelen személyes találkozások lehetőségét. Így csak a legszükségesebb esetekben célszerű megnyitni a házi pénztárakat és ügyfélszolgálati helyiségeket. A még mindig magas napi új esetszámok és halálozási adatok azt indokolják, hogy a jelzett Kormányrendelet rendelkezéseinek betartása indokolt és szükségszerű.

Kérünk minden lakásszövetkezeti elnököt és Társasházi közös képviselőt, hogy fokozottan ügyeljen önmaga és a lakók biztonságos, lehetőség szerint csak a szükséges mértékű találkozásokkal járó üzemeltetés fenntartására.

LOSZ elnökség nevében
Szabó László
elnök

Tájékoztató a 2021. március 5-i intézkedésekről

Tájékoztató a 2021. március 5-én kiadott a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítására irányuló a lakásszövetkezeteket és a társasházakat érintő koronavírus járvány szabályokról.

Március 5-én jelentek meg a legújabb, járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet az alábbi korlátozásokat vezette be….Tovább

LOSZ rendezvény kérdőív

A Lakásfenntartók II. Országos Konferenciája 2019.november 18-20. között megrendezésre került a Siófoki Sungarden szállodában.

Az Országos Szövetség részére kiemelt fontosságú, hogy megismerje a konferencián résztvevők véleményét, észrevételeit, ezért kérjük a konferencia kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

A kérdőívet beküldök között a soron következő elnökségi ülésen 1 db 2 fő részére szóló hétvégét sorsolunk ki, harkányi vagy soproni tartózkodással.
Kérdőívünket a losz@losz.hu email címre kérjük visszaküldeni.

Beküldési határidő: 2019.december 04.

Elnökségi határozatok 2019

1/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ Elnökségének 2018. évi szóbeli és írásbeli beszámolóját megvitatta és azt a vitában, valamint a vita-összefoglalóban elhangzottakkal kiegészítve elfogadja.

A küldöttgyűlés a 2. napirend keretében javasolt 1. sz. határozat tervezetet egyhangúan/ meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

2/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló kimutatást, a LOSZ 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és eredmény-kimutatását az írásban kiadott számszaki adatokkal megegyező, 166.209 eFt mérleg-forrás főösszeggel és -13.131 eFt tárgyévi eredménnyel (veszteséggel) tudomásul veszi és elfogadja.

A küldöttgyűlés a 2. napirend keretében javasolt 2. sz. határozat tervezetet egyhangúan/ meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

3/2019.(V.22.). sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A LOSZ Országos Küldöttgyűlése a LOSZ Felügyelő biztosának 2018. évi írásos és szóbeli beszámolóját a vitában és a vita összefoglalóban elhangzottakkal kiegészítve teljes egészében elfogadja.

A küldöttgyűlés a 3. napirend keretében javasolt 3. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

A 4. napirendhez kapcsolódóan:
4/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés a beterjesztett LOSZ 2019. évi szövetségi költségvetési előirányzatot 31.339 eFt kiadási, 26.124 eFt bevételi, és -5.215 eFt eredménnyel állapítja meg. A küldöttgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a LOSZ költségvetésének hiánya az országos szövetség tőkéjéből a jóváhagyott eredmény előirányzata összegének erejéig kerüljön pótlásra. (2019-ben ez a rendelkezésre álló készpénzállományból legfeljebb 5.215 eFt lehet)

A küldöttgyűlés a 4. napirend keretében javasolt 3. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

5/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés az Elnökség részéről beterjesztett három féle új logó tervezet közül a 2-es számú tervezetet fogadja el, azzal, hogy a kéz iránya az a bal kéz helyett jobb kéz legyen fekete-fehér színben (a kéz fehér).

A küldöttgyűlés a 5. napirend keretében javasolt 5. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

6/2019. (V.22.) sz. küldöttgyűlési határozati javaslat:
A küldöttgyűlés az Elnökség részéről előterjesztett tagdíjkoncepció módosítására irányuló javaslatot, az abban meghatározott elvi döntési irányokat elfogadja, azzal, hogy egy 2019. őszén lebonyolításra kerülő küldöttgyűlésen kerüljön a javaslat szövegszerű, az alapszabály módosításában is megjelenő formában véglegesítésre Figyelembe véve a LOSZ tagszervezetek koncepcióhoz fűzött javaslatait, mely javaslatok tételére a LOSZ tagszervezeteinek 2019. szeptember 31. napjáig lesz lehetőségük.

A küldöttgyűlés a 6. napirend keretében javasolt 6. sz. határozat tervezetet a fentiekben meghatározott szavazati aránnyal elfogadta.

Gyászjelentés

Megrendüléssel kaptuk a hírt, hogy életének 84. évében elhunyt dr. Weil György a LOSZ korábbi Felügyelő Bizottságának tagja

Weil Úr 1986-tól aktívan vett részt a budapesti Összefogás Lakásszövetkezet munkájában, ahol 1992-1996. közt az igazgatóság tagja, majd 1997-2012-ig a Lakásszövetkezet elnöke volt.

Kiemelkedő szövetkezeti munkájáért, személyes érdemei elismeréseként 2006-ban a Köztársasági Érdemrend Ezüst keresztjével tüntették ki.Weil úr munkásságának fontos építő kövei voltak az 1998-2009-ig a LOSZ felügyelő bizottságában betöltött tevékenysége, valamint a LÉTÉSZ elnökségében szerzett tapasztalatai, melyet az Összefogás Lakásszövetkezet érdekében hasznosított. 2018-ban szakmai munkájának elismeréseként az ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT díj arany fokozatát kapta.

A szakmai kiválóság mellett személyére tisztelettel emlékezünk, hiszen embersége, becsületessége és nagylelkűsége példa értékű volt egész élete során. Nagylelkű társunk távozott közülünk, akinek hiánya, példaértékű személye pótolhatatlan űrt hagy maga után.

Emlékét, iránymutatásait és nem utolsó sorban mosolyát szívünkben őrizzük.

LOSZ elnökség nevében:
Szabó László elnök

 

FELHÍVÁS SZJA 1% az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára

Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben, kérjük, hogy jelölje meg ked­vez­mé­nye­zettként SZJA adójának 1%-os nyilatkozatában a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) által 2000-ben alapított

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt
Adószámunk: 18101890-2-43

Alapítványunk az adóhatóságnál 19062 sorszámon regisztrált szervezetként megfelel a vonatkozó előírásoknak.
Használja ki ezt a lehetőséget, és ajánlja fel adója 1 %-át az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány számára.

Közhasznú alapítványunk nem segélyre fordítja a számára felajánlott adóforintokat, hanem tartós, hasznos támogatói programokat üzemeltetet – immár 15 év óta – a kapott adományokból.
Az 1%-okból befolyt összegeket az alapítvány külön kezeli, és kizárólag az alábbi célok megvalósulása érdekében használja fel:

• társasházi, ingatlankezelői szakmai képesítés megszerzése
• energiahatékonysági pályázati program támogatása
• informatikai, számítástechnikai hálózat fejlesztése
• szakmai tanulmányutak, továbbképzések, tapasztalatcsere rendezvények támogatása
• lakásszövetkezeti, társasházi civil, társadalmi szervezet működésének támogatása

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

1.) ha bevallását az eSZJA oldalon keresztül nyújtotta be, akkor annak tervezetét megtekinthet 2018. március 15-től a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön személyijövedelemadó-bevallásává válik. Egyidejűleg ne feledkezzen el az adója 1+1 százalékának felajánlásáról sem, melyet szintén az online felületen ugyancsak május 22-ig tehet meg.

2.) ha SZJA 1 %-os felajánlását 2018-ban a 17SZJA adóbevallás un. 17EGYSZA lapján készíti el akkor a rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, vagy a bevallási nyilatkozatát az adóhatósághoz küldi meg, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet.

(a 17EGYSZA lapot letöltheti erről a weboldalról:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html, és elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kell beküldeni a bevallási lapokkal, vagy a NAV által kiküldött bevallási dokumentációban található 17SZJA ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány kitöltésével és a bevallási borítékban az adóhatósághoz történő beküldéssel).

A rendelkező nyilatkozatok beadási (beküldési) határideje eSZJA oldalon keresztül és önadózók esetében is: 2018. május 22.

Kérjük, hogy segítsen fenti céljaink eléréséhez SZJA adójának 1 százalékos felajánlásával!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat és reméljük, hogy SZJA 1 %-val támogatja Alapítványunkat!

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi
Alapítvány Kuratóriuma