(General Data Protection Regulation EU Általános adatvédelmi rendelet 2016/679)

Tájékoztató az adatkezelési szabályzat készítési kötelezettségről és a LOSZ mintaszabályzata alapján történő szabályzatkészítési tagi igénybejelentésről

Tájékoztatjuk az országos érdekképviselet lakásszövetkezeti, társasházi tagjait, és az érdekképviseleten kívüli érdeklődőket, hogy 2018. május 25-i nappal valamennyi EU-s tagországban, így Magyarországon is hatályba lép az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 IRÁNYELVE. Az irányelv kötelezővé teszi valamennyi gazdálkodó szervezet – így a lakásszövetkezetek, társasházak részére is – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatkészítés kötelezettségét.

A lakásszövetkezeti, társasházi sajátos körülmények jelentős egyszerűsítésű szabályzatkészítési kötelezettséget jelentenek, melynek előkészületi munkáit a LOSZ befejezte. A lakásszövetkezeti, társasházi körre vonatkozó szabályzat minta az EU irányelv alapján került összeállításra. A LOSZ az érdekképviselet által elkészített szabályzat minta alapján vállalja lakásszövetkezetek és társasházak részére póttagdíj fizetése ellenében az adatvédelmi szabályzatuk elkészítését. A mintaszabályzat azonban az érintett lakásszövetkezet, vagy társasház részére csak akkor válik használható szabályzattá, ha az adott szervezet sajátosságai figyelembe vételével az kiegészítésre, pontosításra (auditálás után adaptálásra) kerül. Erre is tekintettel az érdeklődő LOSZ lakásszövetkezeti, társasházi tagjai részére az adatvédelmi szabályzatot kedvezményes pót tagdíjfizetési kötelezettséggel teszi elérhetővé.

Tagi igénybejelentés, ügyintézés:

1. Szabályzat csomag igényelhető bruttó 26 000 Ft-os póttagdíjért
azoknak a lakásszövetkezeteknek és társasházaknak ajánljuk, ahol az adatkezelés csak manuális (kézi, papíralapú adatfeldolgozás) formában történik.

2. Szabályzat csomag rendelhető bruttó 40 000 Ft-os póttagdíjért
azoknak a lakásszövetkezeteknek és Társasházaknak ajánljuk, ahol az adatkezelés elektronikus, számítógépes formában történik.

Az ajánlatunkban szereplő csomagok csak írásban igényelhetők az alábbi elérhetőségeken:
1121 Budapest, Oltvány köz 6. sz. alatt, vagy a losz@losz.hu címen.

Az igénybejelentésben az alábbi adatokat kérjük:
Lakásszövetkezet (társasház) neve, pontos címe, törvényes képviselője neve, elérhetőségei (telefon és e-mail), valamint az 1/, vagy a 2/ választani kívánt csomag számát.
(a korábbi érdeklődők igényüket, vagy már megküldött igény bejelentési szándékukat kérjük, ismételjék meg!)

A beérkezett tagsági igénybejelentéseket három munkanapon belül visszaigazoljuk. Az igénybejelentés és a visszaigazolás együttesen pót tagdíjfizetési kötelezettségnek minősül. A visszaigazolással egyidejűleg megküldésre kerül a szabályzatkészítéshez elengedhetetlenül szükséges GDPR megfelelőségi kérdőív.

A kérdőív visszaküldésével egyidejűleg a választott csomag póttagdíját a 65100149-10013852 számlára 8 napon belül kérjük átutalni, az átutalás közlemény rovatába feltétlen jelöljék meg a beazonosítás miatt: adatvédelmi szabályzat póttagdíj, … (név) …. Lakásszövetkezet (… helységnév …). Az igényeket a beérkezési sorrendbe kezeljük, de a hiányosan, vagy vissza nem küldött kérdőív esetén a szabályzatkészítési feladat nem teljesíthető. A póttagdíjról a számlát utólag, a szabályzattal együtt küldjük meg.

A LOSZ azon tagjai, akik nem kívánják igénybe venni a fenti szabályzatkészítési tagi ajánlatot forduljanak a területi, szakmai, vagy helyi LOSZ képviseleteihez, hogy az érdekképviseleti körzethez tartozó tagok számára a szabályzatkészítéssel kapcsolatba milyen más, vagy további megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre. A területi szakmai szövetségek elérhetőségeit a LOSZ http://www.losz.hu/rolunk/tagszovetsegek/ weboldalon találhatják meg az érdeklődők.
Az érdekképviseletnél tagsági jogviszonnyal nem rendelkező lakásszövetkezetek, társasházak egyedi igénybejelentéssel élhetnek szabályzatkészítési igény esetén.

A igénybejelentést a losz@losz.hu e-mail címre, illetőleg a fent is már közölt érdekképviseleti címre lehet benyújtani. A igény alapján egyedi ajánlat készül, melynek elfogadása után lehetséges a szabályzatkészítési munka ellátása.