Hitelprogram családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására
2017.02.24-én tették közzé a 105,2 milliárdos “Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” (GINOP-8.4.1/A-16) és a 9,41 milliárdos “Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” (VEKOP-5.2.1-16) programok részleteit és
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében igényelhető hitelprogram a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növeléséhez biztosít forrást.

A legfontosabb tudnivalók

1. GINOP-8.4.1/A-16
– A hitelprogram keretösszege 105,2 milliárd forint, melyből 21853 lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
– A Közép-Magyarország régión kívüli, vidéki régióban megvalósuló projektek támogathatóak.

2. VEKOP-5.2.1-16
– A hitelprogram keretösszege 9,41 milliárd forint, melyből 2324 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
– A Közép-Magyarország régióban megvalósuló projektek támogathatóak.
Mindkét hitelprogramra vonatkozik
– A kölcsönt természetes személy, társasház és lakásszövetkezet igényelheti.
– A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.
– A kölcsön összege természetes személy esetén 500 ezer forinttól 10 millió forintig, míg társasház és lakásszövetkezet esetén lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet.

Támogatható tevékenységek
Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén:
– fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
– fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése,
– az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
– fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése,
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése,
– meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén:
– napkollektoros rendszer telepítése,
– brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
– napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához,
– földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

A legfontosabb könnyítések 2018.01-től
– természetes személy hiteligénylők esetében a biztosítéknyújtás értékhatára 2 millió forintról 5 millió forintra módosul. A módosítást követően természetes személy hiteligénylők esetében az 5 millió forint kölcsönösszeget el nem érő kölcsön esetén biztosíték adása nem kötelező. Az 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén a biztosítéknyújtás kötelező, ennek részeként pedig a beruházás tárgyát képező ingatlant biztosítékként be kell vonni;
– beiktatásra kerül, hogy az energetikai szakértő részéről felmerült elszámolható költségek igazolása céljából az energetikai szakértő által kiállított számla benyújtása szükséges;
– beépítésre került a szállítói előleg igénybevételének lehetősége;
– készpénzfizetési számlák elfogadhatósága a kölcsönösszeg 50%-áig, de maximum 1,5 millió Ft-ig történhet;
– osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő Ingatlanon (pl. ikerház) történő beruházás finanszírozhatóságának feltételei változnak úgy, hogy amennyiben a beruházás a közös tulajdonban álló ingatlanon kizárólag saját tulajdoni hányadon valósul meg és műszakilag nem érinti a közös tulajdont, akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
– a beruházás tárgyát képező ingatlan helyett más ingatlanbiztosíték nyújtása is elfogadható 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó kölcsönösszeg esetén;
– a megelőző jelzálogjog ranghelyek elfogadásának feltételei kiegészültek;
– az ingatlanbiztosíték fedezeti értékének meghatározását pontosították;
– a közüzemidíj-tartozás igazolására vonatkozó szabály módosításra kerül, melynek megfelelően a szolgáltatók által kiállított nullás igazolások helyett közüzemi számla és ennek pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat fogadható el. Amennyiben a végső kedvezményezett nem ügyfele az adott közüzemi szolgáltatónak, úgy a végső kedvezményezett erre vonatkozó nyilatkozata elegendő, szemben a korábban szükséges közüzemi szolgáltató által kiállított igazolással;
– a megújuló energia felhasználását célzó beruházások esetében is a nettó elszámolható költségekre vonatkozóan kerül megállapításra a beruházások fajlagos költségének maximális mértéke összhangban az energiamegtakarítást eredményező beruházásokkal;
– pontosításra került, hogy az első folyósítás feltételeként a Végső Kedvezményezettnek a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletében szereplő dokumentumokat szükséges benyújtania, nem minden, a kölcsönszerződés mellékletében szereplő dokumentumot;
– a hitelkérelmi nyomtatvány egyszerűbb és rövidebb lett.

Változások 2017.09.01-től
– az elvárt fedezettség mértékét csökkentették (2 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén az elvárt fedezettség mértékét a tőkekitettség 70%-áról 50%-ára csökkentették),
– a korszerűsítés tárgyát képező ingatlan rendeltetésszerű használatát már nem kell már sem fűtési célú energiaszámlákkal igazolni,
– a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is felhasználhatják már az ügyfelek.
A hitel további részletei
– A kamat 0%/év.
– A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.
– A hitel futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
– A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.
– A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.
– A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.
– Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
– A projekt fizikai befejezésének határideje a szerződéstől számított 12 hónap.
– A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz nyújtható be. 642 MFB ponton várják a kérelmeket.
– Az ingatlanon alapított jelzálog, fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék és a követelésen alapított zálogjog, mint biztosítéki formák fogadhatók el.
– Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.
– Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.
– A hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható, de ebben az esetben a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.
– A lakossági energetikai projektek finanszírozása két módon történhet: utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással.
Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. A számlák elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – eredetileg legfeljebb két alkalommal volt lehetőség, legfeljebb összesen a kölcsön 50%-a erejéig. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhatott eredetileg a folyósítás alapjául.
A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Így a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.
– A kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. A csatolandó mellékletek közül a leglényegesebbről: energetikai tanúsítványról korábbi cikkünkben számoltunk be.

A pályázatok részletei:
VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
További információ az mfbpont.hu oldalon. (Frissítve: 2018.01.09.)