Monthly Archives: február 2018

Európai Beruházási Terv: tanácsadási szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek magyar projektgazdák számára

Regisztráció:
https://www.eiahroadshow.eu/budapest/en/registration
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia – Díszterem – 1. em.

2018. március 1.
PROGRAM
09:15
Bevezető gondolatok
Vazil Hudak, EIB alelnök
Bernáth Tamás, MFB elnök-vezérigazgató
Kósa Lajos, megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minister (felkérés alatt)
Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője

Egy új Smart City és közlekedési beruházási platform megvalósítására vonatkozó Tanácsadási Megállapodás aláírása az MFB Magyar Fejlesztési Bankkal

09:45

Beszélgetés polgármesterekkel: Tanácsadás & Finanszírozás okos megoldások városok részére
Prezentáció: Smart Cities Kezdeményezés Magyarországon Peter Balik, Smart Development tanácsadó, JASPERS, EIB
• Dr. Papp László, Debrecen polgármestere
• Szita Károly, Kaposvar polgármestere
• Kiss Antal, miniszteri biztos; igazgató, Magyar Fejlesztési Központ
Moderátor: Peter Balik

10:45
Kávészünet

11:15
Az Európai Beruházási Terv
a. EIB/EFSI finanszírozási tevékenység Magyarországon – Alain Nadeau, EIB Budapesti Iroda vezetője
b. Az Europai Beruházási Projekt Portál – Ramona Ocak, Programme Assistant, DG ECFIN, EU Bizottság
c. Az European Investment Advisory Hub – Mark Mawhinney, EIAH vezetője, EIB
d. Kérdések és válaszok

12:15
Ebéd

13:45
A beruházási platformok és az URBIS szerepe
a. Beruházási hiányosságok a Kelet-közép európai városokban és régiókban
b. A beruházási platformok célkitűzései
c. Esettanulmányok
d. Smart city beruházási platformok létrehozása Magyarországon
e. Kérdések és válaszok
Miroslav Kollar, közgazdász, ECON, EIB
Frank Lee, Financial Instruments Advisory Division vezetője, EIB
Emily Smith, Financial Instruments tanácsadó, EIB

14:45
Energiahatékonysági beruházások előkészítése
a. Az ELENA kezdeményezés és esettanulmányok – EIB ELENA részleg (felkérés alatt)
b. Az MFB tapasztalatai az ELENA projketek terén, MFB prezentáció
c. Kérdések és válaszok

15:15
Kávészünet

15:45
Párhuzamos ülés 1: Panelbeszélgetési városi beruházási projketekről
Peter Balik, Smart Development tanácsadó, JASPERS, EIB
Smart City beruházási igények – Zuzana Nehajova, vezető, InnovEYtion Hub, EY
Mérlegen kívüli finanszírozási megoldások – Frank Lee, Financial Instruments Advisory Division vezetője, EIB
Manuel Dueñas, Division, Public sector Lending Operations Division vezetője, EIB
Kérdések és válaszok

Párhuzamos ülés 2: EIB Tanácsadási szolgáltatások: lehetőségek tanácsadóknak
Simona Bovha, EIB CPCM Division vezetője

16:45
Záró gondolatok

Elnökségi határozatok 1998-2015.

LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodások

AEGON Zrt.-LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodás…tovább

Aereco Légtechnikai Kft. – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás…tovább

BAUMIT Kft. – Pártoló tagi megállapodás 2016. …tovább

Global Glass Hungary Kft. – LOSZ pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

ista Magyarország Kft – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

OTP Bank Nyrt – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

OTP Ltp – LOSZ Pártoló tagi együttműködési megállapodás …tovább

Raiffeisen Bank Zrt. együttműködési megállapodás 2016. …tovább

Schindler Kft.- Pártoló tagi megállapodás …tovább

NFM levél gyűjtőkémény

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Dr. Seszták Miklós úrnak,
miniszter

1011 Budapest
Fő u. 44-50.

Tisztelt Miniszter Úr!

Országos Szövetségünkhöz több területi szakmai ágazati érdekképviseletünk mellett számos lakásszövetkezet és társasház részéről is nyomatékos megkeresések érkeztek az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának kérdéseivel. Tapasztalatunk szerint az egycsatornás gyűjtőkémények műszaki-biztonsági szempontból – a kiépítésük óta eltelt időszak jogszabályi és szabványossági változásai miatt is – elavultak és használatra a kémény felülvizsgálatok során a jelenlegi formájukban nem alkalmasak. A jogszabályváltozásokra is figyelemmel a legutóbbi időszakban, különösen a 2016. I-II. negyedévi kémény ellenőrzések során csak záros határidőn belüli felújítási kötelezettségvállalás mellett kaptak használati engedélyt. Ez többnyire 90 nap, vagy azon belüli időleges használati engedélyt jelent.
A fenti előzményekre tekintettel kérem Miniszter Urat, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására vonatkozó, és a lakásszövetkezeti, társasházi házkezelői feladatok maradéktalan ellátása érdekében kezdeményezzen a kormánynál soron kívüli egycsatornás gyűjtőkémény korszerűsítésre, felújításra vonatkozó pályázati támogatási lehetőséget. Ismereteink szerint a lakásszövetkezetek, társasházak nem rendelkeznek olyan mértékű megtakarításokkal, melyek az érintett körben 60, 90 napon belüli finanszírozási kivitelezéseket meg tudnának valósítani. Ennek nemcsak az az oka, hogy a lakossági jövedelemhelyzet nem tesz lehetővé jelentősebb megtakarítást, hanem az elmúlt 1-5 évben a katasztrófavédelemmel, a tűzvédelemmel, a gázbiztonsági előírásokkal és nem utolsó sorban az energetikai korszerűsítési igények mérsékeltebb teljesítésével felélték korábbi amúgy sem jelentős felújítási alapjaik összegét. Ugyanakkor azt is szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények felújítási munkáinak összege, pontosan a fokozott biztonsági előírások érvényesítése miatt, lakásonként 3-400 ezer forint nagyságrendet jelent a műszaki, a lakáson belüli kivitelezési nehézségek mellett. Az érdekkörünkbe tartozó lakásszövetkezetek és társasházak hitelfelvételi gondjait nemcsak az elő-takarékosság és a saját erő hiánya, a hitelbiztosíték rendelkezésre bocsátása gátolja, hanem a jelentős – 3-6 havi – banki eljárási idő is nehezíti.
Mindezeket figyelembe véve Országos Szövetségünk javasolja, ezzel egyidejűleg határozottan kezdeményezi is, hogy a kormány hirdessen az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására vissza nem térítendő támogatási (pályázati) lehetőséget, és a pályázati eljárás során kezdeményezzen a kormány a pénzintézetek felé egy gyorsított hitel elbírálási rendszer megvalósítását is. (Ezt azért is tartjuk szükségesnek, mert a kormányhivatalok a kémény-felülvizsgálatok során a korszerűsítésre vonatkozó időleges használati engedélyt 3 hónapon belüli időszakra adták ki.) Javaslatunkkal és kezdeményezésünkkel egyidejűleg készek vagyunk az egycsatornás gyűjtőkéményekre vonatkozó támogatási rendszer kialakításának részleteiről és további érvek előterjesztéséről egyeztetésen részt venni.
Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem, szíveskedjen fenti javaslatunkat és kezdeményezésünket soron kívül kezelni, és az abban foglaltakban kedvező döntéseket biztosítani.

Budapest, 2016. június 22.

Tisztelettel

Farkas Tamás
elnök

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

A Kormány 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozata a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról…tovább

A Kormány az épületek energiatakarékos módon történő építése, illetve felújítása, valamint az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv egyes rendelkezéseinek a végrehajtása érdekében

1. elfogadja a részére bemutatott Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát, amely rögzíti azokat a célokat és fő irányokat, amelyek a 2030-ig terjedő időszakban a hazai épületállomány energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését teszik lehetővé, egyúttal felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát az Európai Bizottság számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia finanszírozásába bevonható állami, magán- és európai uniós források körét, mértékét, és ütemezését, valamint a nemzetközi pénzügyi intézményektől történő forrásbevonás lehetőségét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervvel összhangban állítsa össze a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia cselekvési tervét, amely meghatározza a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia alapján elvégzendő feladatokat, azok ütemezését, felelőseit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2010/31/EU irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerinti, a közel nulla energiafogyasztású épületek követelményeire vonatkozó nemzeti tervet készítse el a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervbe való belefoglalás érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. április 30.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Határozatok

Az elnökség a LOSZ információs oktatási és továbbképzési rövid távú feladatainak tárgyában az alábbi egyhangú határozatot hozta:

10/2016. 06. 15. sz. elnökségi határozat:
– a LOSZ honlapján biztosítani kell az elnökségi tagok és a területi szakmai képviseleti vezetők meghatározott témákhoz és információkhoz való jelszóval védett hozzáférési lehetőségét.
– A területi szakmai képviseletekkel 2016. december 31-ig terjedő időszakra megállapodás keretében rögzíteni szükséges a LOSZ részvételével tartandó érdekképviseleti tevékenységről szóló tájékoztatók időpontjait és előretervezett más érdekképviseleti feladatokat tárgyaló testületi ülések időpontjait a LOSZ elnökségének részvételi lehetőségének biztosítása érdekében.
– A lakásszövetkezetek, társasházak működésében jelentkező gyakoribb, jogszabályi kötelezettségből adódó feladatai ellátásához segédletek kidolgozása szükséges és azoknak a honlapon külön menüpont alatti megjelentetése indokolt. Az információs anyagok tartalmi témájának kiválasztása az elnök feladata, azok megjelentetése és folyamatos frissítése a hivatali szervezet útján biztosítandó. Az Otthonunk-online újság oldalain folyamatosan propagálni kell az információs anyagot és felhívást kell közzétenni a jövőbeni információs segéd anyagok témájára vonatkozóan.
Határidő: 2016. június 30, illetve folyamatos
Felelős: elnök.

Az elnökség a 2016. második félévi ülés és munkatervét egyhangúan az alábbiak szerint állapította meg:

11/2016. (VI. 15. sz. elnökségi határozat:

2016. szeptember 28. (szerda)
1. A LOSZ első félévi költségvetési gazdálkodásának áttekintése
2. Az Otthonunkért Alapítvány alapító okiratának módosítása és a kuratórium tagi összetételének áttekintése
3. A lakóépületek tűzvédelmi helyzetének jogszabályi áttekintése, feladatok kijelölése
4. A köz és közműszolgáltatások jogszabályi változásainak áttekintése, érdekképviseleti álláspont kialakítása
5. A LOSZ szervezeti struktúrájával kapcsolatos vitaanyag összefoglalója

2016. november 9-11. (Gyula)
1. Területi szövetségi vezetőkkel kibővített elnökségi ülésen a vitaanyag összegzése, indokolt esetben rendkívüli küldöttgyűlés összehívása (2016. november 20-30 között)

2016. december 21. (szerda)
1. A 2016. évi érdekképviseleti tevékenység áttekintése, értékelése
2. 2017. évi érdekképviseleti feladatok kijelölése, munkaterv összeállítása

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök.

Meghívó a 2018. március 1. “Európai Beruházási Terv” rendezvényre

Az Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat (EIAH) – az Európai Beruházási Bank (EIB), együttműködésben az Európai Bizottsággal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) örömmel meghívja Önt az alábbi rendezvényre:

Európai Beruházási Terv: tanácsadási szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek magyar projektgazdák számára

A rendezvény az Európai Beruházási Terv (EFSI, vagy más néven Juncker-terv) keretében a magyar magán és közszféra projektgazdák számára elérhető tanácsadási és finanszírozási lehetőségeket mutatja be. Sor kerül továbbá az EFSI magyarországi végrehajtásának áttekintésére az EIAH-n keresztül nyújtott hitelezési és tanácsadási támogatások tekintetében. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy jobban megismerjék az EIB tanácsadási szolgáltatásait, amelyek a beruházási projektek azonosításához és előkészítéséhez, valamint technikai segítségnyújtáshoz és finanszírozási lehetőségekhez érhetőek el.
Az EIB ELENA csapata bemutatja az ELENA Energiahatékonysági kezdeményezés működését és releváns esettanulmányait, ezt követően pedig az MFB előadja az ELENA programmal kapcsolatos magyarországi tapasztalatait.
A következő szekció a Beruházási Platformokra, azok céljaira, működésére és felállítására fókuszál. Továbbá bemutatásra kerülnek már sikeresen elindított Beruházási Platformokra vonatkozó esettanulmányok is.
A rendezvény lehetőséget nyújt a magyar tanácsadóknak, hogy jobban megismerjék az EIB tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó együttműködési lehetőségeit Magyarországon.

További információ az MFB-ről: http://www.mfb.hu/
Érdeklődése esetén, további információért írjon ide: losz@losz.hu
LOSZ Titkárság

Meghívó a 2018. március 1. rendezvényre

Az Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat (EIAH) – az Európai Beruházási Bank (EIB), együttműködésben az Európai Bizottsággal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) örömmel meghívja Önt az alábbi rendezvényre: Európai Beruházási Terv: tanácsadási szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek magyar projektgazdák számára

tovább

Előzetes Meghívó 2018. március 1. – Budapest

Az Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat (EIAH) – az Európai Beruházási Bank (EIB), együttműködésben az Európai Bizottsággal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) örömmel meghívja Önt az alábbi rendezvényre:

Európai Beruházási Terv: tanácsadási szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek magyar projektgazdák számára

A rendezvény az Európai Beruházási Terv (EFSI, vagy más néven Juncker-terv) keretében a magyar magán és közszféra projektgazdák számára elérhető tanácsadási és finanszírozási lehetőségeket mutatja be. Sor kerül továbbá az EFSI magyarországi végrehajtásának áttekintésére az EIAH-n keresztül nyújtott hitelezési és tanácsadási támogatások tekintetében. A rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy jobban megismerjék az EIB tanácsadási szolgáltatásait, amelyek a beruházási projektek azonosításához és előkészítéséhez, valamint technikai segítségnyújtáshoz és finanszírozási lehetőségekhez érhetőek el.
Az EIB ELENA csapata bemutatja az ELENA Energiahatékonysági kezdeményezés működését és releváns esettanulmányait, ezt követően pedig az MFB előadja az ELENA programmal kapcsolatos magyarországi tapasztalatait.
A következő szekció a Beruházási Platformokra, azok céljaira, működésére és felállítására fókuszál. Továbbá bemutatásra kerülnek már sikeresen elindított Beruházási Platformokra vonatkozó esettanulmányok is.
A rendezvény lehetőséget nyújt a magyar tanácsadóknak, hogy jobban megismerjék az EIB tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó együttműködési lehetőségeit Magyarországon.

További információ az MFB-ről: http://www.mfb.hu/
Érdeklődése esetén, további információért írjon ide: losz@losz.hu
LOSZ Titkárság