Főváros Vízművek 2020.01.23-tól érvényes Üzletszabályzata

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürökrácia csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

2017. évi CXCVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

1747_2017. (X.18.) Korm. határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

499-2017. (XI.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, ingatlankezelő tev. feltételeiről, a nyilvántartásba vétel szabályairól

479_2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

445_2017. (XII.27.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

430_2016. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér ….

312_2012. (XI.8.) Korm. rendelet építésügyi hatósági eljárásokról

215-1996. (XII.23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról

176_2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

146_2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról

122_2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

58_2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

47_1997. (III.12.) Korm. rendelet a lakástakarékpénztár ált. szerződési feltételeiről

39_2015. (IX.14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7-2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

27_2017. (XII.27.) IM rendelet a díjfeljegyzési jog engedélyézésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamit a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő….

15_2017. (VI.07.) MvM rendelet az aktuális rezsióradíj mértékéről

11-2013. (III.21.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói ber. műszaki-bizt. felülvizsgálatáról

9_2017. (V.19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

7-2006 TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról