Monthly Archives: március 2018

Tájékoztató a LOSZ országos küldöttgyűlésének üléséről

2018. március 21-én ülést tartott a LOSZ országos küldöttgyűlése. A küldöttgyűlés elfogadta az országos szövetség 2017. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót, és a LOSZ számviteli mérlegét és eredmény-kimutatását.

A LOSZ országos küldöttgyűlése a küldöttgyűlés napjával megalapította a LOSZ-Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített nevén: LOSZ-Otthonunk Kft.).

A vállalkozás alapításának célja és indoka az volt, hogy a LOSZ költségvetési szerkezetének reformja miatt a tagdíj mellett szükséges további bevételi forrást is bevonni az elkövetkező 1-3 évben. Ezt olyan jövedelemteremtő vállalkozás útján célszerű biztosítani, amely a LOSZ tagi érdekkörével hozható összefüggésbe. A

LOSZ tagsági körében a társasházak ma 10 %-os arányt képviselnek, ami szükségesnek és indokoltnak teszi ennek az aránynak a növelését, fejlesztését. A társasház kezelési és mellette további eredményt hozó kiegészítő tevékenység megteremtésével, végzésével ez biztosítható. (Mindezen túl a megalapítandó vállalkozás tevékenységi köre – a vállalkozás eredményességének növelése céljából – egy későbbi időpontban üzletszerűen végzendő tevékenységi körök felvételével bővülhet, mint pl. jogi, műszaki, gazdasági tanácsadás, ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés, pályázatkészítési szolgáltatás, vagy egyéb gazdasági szolgáltatás). A vállalkozás alapításának mérlegelésekor döntő szempont volt, hogy ma a társasház kezelési piacon kereslet van, a változó jogi környezet ezt ma különösen is időszerűvé teszi, így a szakmai, morális és minőségi, megbízhatósági tényezők megalapozott kínálata esetén a piacra lépési szándék megalapozottnak tekinthető. Megjegyzendő, hogy a LOSZ, mint alapító a vállalkozás megítélésekor, vagy a megbízás kiválasztási folyamatában további garanciális értéket, bizalom indexet is jelent.

A megalakított Kft. ügyvezetése ezúton is kéri az érdeklődő társasházak, lakásszövetkezetek tisztségviselőit, tulajdonosait, tagjait, hogy forduljanak bizalommal a Kft. alábbi elérhetőségein ajánlatkérésükkel, és érdeklődés esetén további információkért.

A LOSZ Kft. elérhetőségei és legfontosabb adatai:
A Kft. neve: LOSZ-Otthonunk KFT.
Elérhetőségei: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Telefon: 06 30 9191-340
Honlap: http://www.losz.hu/losz-otthonunk-kft/
Kapcsolattartó személy: Havellant Anita
E-mail: otthonunk@losz.hu

A LOSZ Elnöksége a küldöttgyűlés határozatairól a LOSZ honlapján ad részletesebb tájékoztatást.

Budapest, 2018. március 29.

1% SZJA az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára

Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben, kérjük, hogy jelölje meg ked¬vez¬mé¬nye¬zettként SZJA adójának 1%-os nyilatkozatában a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) által 2000-ben alapított

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt
Adószámunk: 18101890-2-43

Alapítványunk az adóhatóságnál 19062 sorszámon regisztrált szervezetként megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Használja ki ezt a lehetőséget, és ajánlja fel adója 1 %-át az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány számára.

Közhasznú alapítványunk nem segélyre fordítja a számára felajánlott adóforintokat, hanem tartós, hasznos támogatói programokat üzemeltetet – immár 15 év óta – a kapott adományokból.
Az 1%-okból befolyt összegeket az alapítvány külön kezeli, és kizárólag az alábbi célok megvalósulása érdekében használja fel:

– társasházi, ingatlankezelői szakmai képesítés megszerzése
– energiahatékonysági pályázati program támogatása
– informatikai, számítástechnikai hálózat fejlesztése
– szakmai tanulmányutak, továbbképzések, tapasztalatcsere rendezvények támogatása
– lakásszövetkezeti, társasházi civil, társadalmi szervezet működésének támogatása

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

1.) ha bevallását az eSZJA oldalon keresztül nyújtotta be, akkor annak tervezetét megtekinthet 2018. március 15-től a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön személyijövedelemadó-bevallásává válik. Egyidejűleg ne feledkezzen el az adója 1+1 százalékának felajánlásáról sem, melyet szintén az online felületen ugyancsak május 22-ig tehet meg.

2.) ha SZJA 1 %-os felajánlását 2018-ban a 17SZJA adóbevallás un. 17EGYSZA lapján készíti el akkor a rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, vagy a bevallási nyilatkozatát az adóhatósághoz küldi meg, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet.

(a 17EGYSZA lapot letöltheti erről a weboldalról:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html, és elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kell beküldeni a bevallási lapokkal, vagy a NAV által kiküldött bevallási dokumentációban található 17SZJA ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány kitöltésével és a bevallási borítékban az adóhatósághoz történő beküldéssel).

A rendelkező nyilatkozatok beadási (beküldési) határideje eSZJA oldalon keresztül és önadózók esetében is: 2018. május 22.

Kérjük, hogy segítsen fenti céljaink eléréséhez SZJA adójának 1 százalékos felajánlásával!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat és reméljük, hogy SZJA 1 %-val támogatja Alapítványunkat!

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi
Alapítvány Kuratóriuma

FELHÍVÁS SZJA 1% az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára

Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben, kérjük, hogy jelölje meg ked¬vez¬mé¬nye¬zettként SZJA adójának 1%-os nyilatkozatában a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) által 2000-ben alapított

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt
Adószámunk: 18101890-2-43

Alapítványunk az adóhatóságnál 19062 sorszámon regisztrált szervezetként megfelel a vonatkozó előírásoknak.
Használja ki ezt a lehetőséget, és ajánlja fel adója 1 %-át az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány számára.

Közhasznú alapítványunk nem segélyre fordítja a számára felajánlott adóforintokat, hanem tartós, hasznos támogatói programokat üzemeltetet – immár 15 év óta – a kapott adományokból.
Az 1%-okból befolyt összegeket az alapítvány külön kezeli, és kizárólag az alábbi célok megvalósulása érdekében használja fel:

– társasházi, ingatlankezelői szakmai képesítés megszerzése
– energiahatékonysági pályázati program támogatása
– informatikai, számítástechnikai hálózat fejlesztése
– szakmai tanulmányutak, továbbképzések, tapasztalatcsere rendezvények támogatása
– lakásszövetkezeti, társasházi civil, társadalmi szervezet működésének támogatása

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

1.) ha bevallását az eSZJA oldalon keresztül nyújtotta be, akkor annak tervezetét megtekinthet 2018. március 15-től a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön személyijövedelemadó-bevallásává válik. Egyidejűleg ne feledkezzen el az adója 1+1 százalékának felajánlásáról sem, melyet szintén az online felületen ugyancsak május 22-ig tehet meg.

2.) ha SZJA 1 %-os felajánlását 2018-ban a 17SZJA adóbevallás un. 17EGYSZA lapján készíti el akkor a rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, vagy a bevallási nyilatkozatát az adóhatósághoz küldi meg, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet.

(a 17EGYSZA lapot letöltheti erről a weboldalról:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html, és elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kell beküldeni a bevallási lapokkal, vagy a NAV által kiküldött bevallási dokumentációban található 17SZJA ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány kitöltésével és a bevallási borítékban az adóhatósághoz történő beküldéssel).

A rendelkező nyilatkozatok beadási (beküldési) határideje eSZJA oldalon keresztül és önadózók esetében is: 2018. május 22.

Kérjük, hogy segítsen fenti céljaink eléréséhez SZJA adójának 1 százalékos felajánlásával!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat és reméljük, hogy SZJA 1 %-val támogatja Alapítványunkat!

Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi
Alapítvány Kuratóriuma

Hírlevél Energiahatékonysági rendezvényről

KORSZAKVÁLTÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN!
MEGHÍVÓ A MAGYAR ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZET KIBŐVÍTETT TEMATIKÁJÚ, ORSZÁGOS SZAKMAI RENDEZVÉNYSOROZATÁRA
MagNet Ház, Juhar terem
(1062 Budapest, Andrássy út 98)
2018. április 24. 09:00 – 16:00

Részvételi díj:
Korai jelentkezés (rendezvény előtt 2 héttel bezárólag) esetén nettó 4000 Ft. Rendezvény előtt 2 hetes időtávon belül nettó 5500 Ft.

Jelentkezés és további információ

Ajánljuk a MEHI rendezvényét, ahol egy az energiahatékonysággal kapcsolatos ÁTFOGÓ TEMATIKÁJÚ szakmai napon a legújabb előírásokat és trendeket ismerheti meg.
Az egynapos rendezvény, képzés témakörei:
– a 7/2006. TNM rendelet előírásai,
– a költségoptimalizált és közel nulla energetikai szint elvárásai,
– tervezési, kivitelezési energetikai alternatívak,
– az építési törvény módosításai
– a tervezői-kivitelezői felelősség kérdései,
– a Könnyű Közmű Program gázkészülék-csere egyszerűsítése során változó szabályok.

A rendezvényen szóba kerül, hogy
– megéri-e a jobb, minőségi energiahatékonysági megoldásba „fektetni”, ha a megtérülés meghaladja az 5 évet?
– melyek a korszerű és elengedhetetlen épületburkolati megoldások gyakorlati alkalmazása, és hogyan feleljünk meg a szigorodó hőtechnikai előírásoknak?
– az utólagos homlokzati hőszigetelések eddigi tapasztalatai – gyártói szemmel,
– fenntartható hűtési-fűtési rendszerekre az egészséges lakó- és munkakörnyezethez,
– melegvíz-rendszerekre és azt segítő megújuló energiaforrások.

Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia

A Kéményjobbítók Országos Szövetsége 2018-ban megrendezi a jubileumi X. Országos Kéménykonferenciát.

A nemzetközi részvételű, kiállítással is egybekötött konferencia a hagyományoknak megfelelően a Hírös Városban, Kecskeméten kerül megrendezésre.

Jelentkezési lap