Monthly Archives: október 2018

Változott a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című Hitelprogram termékdokumentációja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kölcsönigénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi fontosabb módosítások történtek, melyek 2018. október 4-től léptek hatályba: (https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel )

Termékleírás:
a) társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetében a Hitelprogram teljes keretösszegéből rendelkezésre álló rész 25%-ról 50%-ra emelkedik;
b) természetes személyeknél az életkori határ 75 évről 80 évre emelkedett;
c) kiegészült az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása a sorházzal és a többlakásos épülettel;
d) természetes személyeknél kiegészítésre kerültek az ingatlantípusok az ingatlan-nyilvántartás szerinti megfelelőség alapján bel-, kül-, zártkerti ingatlanként;
e) az elszámolható munkadíj mértéke az elszámolható anyagköltséghez viszonyítva 60%-ról 120%-ra emelkedett;
f) a használatbavételi engedéllyel kapcsolatos 180 napos határnapok törlésre kerültek;
g) társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetén 1,5 millió forintig/lakás, de maximum 50 millió forintig az igénylőnek nem kell biztosítékot nyújtania (biztosíték nyújtása a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forint feletti részre vonatkozik és csak a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forintot meghaladó kölcsönösszegre szükséges biztosítékot nyújtani);
h) társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetén a fedezettségi szint 20%-ról 10%-ra módosult;
i) bevezetésre került, a maximum 8 lakásos társasházi/lakásszövetkezeti lakások, sorházak, ikerházak (természetes személy igénylő) esetén a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek köre;
j) a kölcsönszerződés megkötésétől számított rendelkezésre tartási idő természetes személyek esetén 18 hónapra emelkedik, mely különösen indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható, míg társasházak/lakásszövetkezetek esetén a rendelkezésre tartási idő 24 hónapra emelkedik;
k) a projekt fizikai befejezésének határideje természetes személyek esetén 18 hónapra, míg társasházak/lakásszövetkezetek esetén 24 hónapra módosul;
l) egyéb szövegezés béli pontosítások, kiegészítések.

Eljárási Rend:
a) természetes személyeknél az életkori határ 75 évről 80 évre emelkedett;
b) pontosításra kerültek a kölcsönügyletbe bevont Adóstársra vonatkozó feltételek;
c) kiegészült az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása a sorházzal és a többlakásos épülettel;
d) természetes személyeknél kiegészítésre kerültek az ingatlantípusok az ingatlan-nyilvántartás szerinti megfelelőség alapján bel-, kül-, zártkerti ingatlanként;
e) a feltételes szerződés mellett az árajánlat is elfogadható;

A hatályos termékleírás és pályázati tudnivalók a LOSZ honlapjáról is (ITT) letölthető.

LOSZ Titkárság