Losz_2017

About Darabont Csilla

This author has not yet filled in any details.
So far Darabont Csilla has created 81 blog entries.

TÁJÉKOZTATÓ a 2020. július 1-től hatályba lépő számlaadat-szolgáltatás szabályának változásáról

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Hölgyem, Uram!

2020. július 01-től új számlázási szabályok lépnek életbe. Ezek a változások érintik a lakásszövetkezeteket és a társasházakat is.
A könnyebb eligazodás elősegítésére adjuk közre az alábbiakban összegzett tájékoztatót, a jogszabályi változás betartásának elősegítésére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa alanyok és egy másik belföldi adóalany részére, belföldön teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és erről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki (függetlenül a számla áfa tartalmától, illetve az áfa összegétől).
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá (társasházak).
Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő az alanyi adómentesként teljesített ügyletekről is, amennyiben belföldi adóalany részére teljesítették.
Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a nem adóalany és külföldi adóalany részére teljesített ügyletről készített számláról.

A számlaadat-szolgáltatás körébe tartozó bizonylatok:

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, ez utóbbiról az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Minden olyan számláról is adatot kell szolgáltatni, ami nem tartalmaz áfát (pl. a tevékenység mentessége esetén).
Azonban nem kötelező az adatszolgáltatás olyan ügylet bizonylatáról, ami az Áfa törvény előírásai szerint mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól (Áfa tv. 165 §), feltéve, hogy az ügylet bonyolítója gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító számviteli bizonylat készítéséről. Ez a mentesítés vonatkozik azokra az esetekre is, amikor ezen ügyletekről számviteli bizonylat helyett (pl. a zártkörű adatfeldolgozás érdekében) számla bizonylat készül, vagy számlázó programot alkalmaznak a bizonylat elkészítéséhez. Ennél a szabály alkalmazásánál fontos megjegyezni, ha a számlán a kötelezettség alól mentesített ügylet és adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügylet is szerepel, akkor a számla adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni (Online Számla rendszer). Az elektronikus felület a NAV-nál történő előzetes regisztrációt követően érhető el. A NAV honlapján részletes leírás és videó taláható a regisztráció folyamatáról. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti. Ún. „másodlagos felhasználók” is létrehozhatók, akik a rendszerben lekérdezéseket és adatszolgáltatást is végezhetnek.
Amennyiben számlázó program segítségével teljesítik az adatszolgáltatást, úgy egy ún. „technikai felhasználó”-t is létre kell hozni. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. A számlázó programról (még a NAV programról is) annak használatának megkezdését követő 30 napon belül a SZÁMLÁZÓ nyomtatványon bejelentést kell tenni! Ezt követően tudja a számlázó program az adatokat a NAV részére beküldeni.

A számla adatok továbbítására kétféle mód áll rendelkezésre:

1.) Számlázó programból automatikus adattovábbítás – A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adatszolgáltatási követelménynek az adóalany nem fog tudni eleget tenni. Ha valamilyen hálózati probléma lépne fel (például internet kimaradás), akkor a számlázó programnak a probléma elhárultát követően kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek módja számlázó programonként eltérő lehet. Az adatszolgáltatás minden esetben azzal zárul, hogy annak eredményét a számlázó program lekérdezi az adóhivatali rendszerből. Az Online Számla rendszer minden egyes számla adatszolgáltatásra készít egy visszaigazolást, melyet (számlázó programtól függő módon) a számlázó programnak képesnek kell lenni megjeleníteni a felhasználó számára.

2.) Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

A nyomdai úton előállított számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást, ha a bizonylaton az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500.000, – forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni.
A nyomdai úton előállított számláról az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével. Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére.

A számlázó programokat a fejlesztők felkészítik a NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. Előnyük, hogy a számla elkészültével egyidőben eleget is tesznek az előírt adatszolgáltatásnak, így nincs lehetőség annak elmulasztására. Az interneten több ilyen számlázó program is található és kapható. A javaslatunk a Számlázz.hu program alkalmazása, ami a NAV által is elfogadott program, s képes a törvényi előírásoknak megfelelő számla-adatszolgáltatásra.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét a számlázással kapcsolatos további változásokra:
• A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása: a számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított ésszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken.
• A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tüntetni a számlán. 2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét. Abban az esetben, ha a vevő társasház és nem rendelkezik adószámmal (mivel nem folytat olyan tevékenységet, pl. bérbeadás) üresen kell hagyni az adószám mezőt, mintha egy magánszemélynek állítana ki számlát a szolgáltató.

Budapest, 2020. június 29.

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

ADÓ 1% felhívás

Adó 1 %
Az Ön adó 1 százaléka fontos nekünk! Akkor is, ha Ön szerint az csak pár forint. Ilyen pár forintból fontos alap gyűlhet össze, minden évben.
AZ OTTHONUNK LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI ALAPÍTVÁNYADÓSZÁMA:

18101890-2-43

Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti a magyar lakáságazattal kapcsolatos szakmai képviseleti tevékenység megvalósulásának ügyét.

Mire fordítjuk az adó 1% felajánlásokat?

A lakáságazatban a lakásszövetkezetek és társasházak működéséhez szükséges fejlesztések támogatásához, vissza nem térítendő eseti pályázatok megalkotásához, pénzügyi támogatási alap létrehozásához, az elsőrendűséget élvező, működéséhez szükséges anyagi háttér egy részét, az adó 1 %-ból és adományokból teremtjük elő.
A befolyt adományokat teljes egészében a lakásszövetkezeti és társasházi szektor működtetésének támogatására fordítjuk.

Ebből fedezzük:
– a működési költségünk egy részét,
– a szakmai pályázatok és elérhető pénzügyi támogatások operatív programjainak működtetését,
– a szakmai partnereink oktatásának, tanácsadásával kapcsolatban felmerülő eszköz igények biztosítását,
– a továbbképzések egy részét, és az oktatási eszközök vásárlását
– az egyéb működési költségeket.
Az Alapítvány tisztségviselői 2019. évi tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték.

Az OTTHONUNK Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára, az adó egy százalékos felajánlásokról a 18101890-2-43 –es adószám megadásával tudnak rendelkezni alapítványunk javára.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 %-ról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak.
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
A rendelkezést 2020. május 20-ig benyújthatja:
-a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
-az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain, személyes úton (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról is letölthető,
Fontos, hogy a 2020. május 20-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét (postai, illetve elektronikus levelezési címét) az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Tanácsok, hogy valóban jó helyre kerüljön az 1 %!

Alapítványunk egyik küldetése, hogy segítsük a lakásszövetkezeti és társasházi együttélések felelősségteljes döntés meghozatalának társadalmi és gazdasági környezetét.
-Saját tapasztalat alapján döntsön.
-Ha nincs személyes tapasztalata olyan szervezetet válasszon, akik a nap 24 órájában látható, kézzel fogható, valós tevékenységet végeznek. Közismerten ilyen a LOSZ OTTHONUNK ALAPÍTVÁNYA.
-Fordítson figyelmet a szervezetek átláthatóságára. Ha az adott szervezet gazdálkodásáról nem talál információkat, érdemes tovább tájékozódni.
-Tájékozódjon- keressen rá a civil szervezet nevére az interneten.
-Nézze meg kik állnak az alapítvány mögött (vezetőség, dolgozók).
Pontosság! Mivel rengeteg hasonló nevű alapítvány létezik, fontos a szervezet pontos neve, adószáma.
Tartsa a határidőket, az adó 1% felajánlásának legutolsó határideje 2020. május 20.
-A rendelkező nyilatkozat hiányos vagy hibás kitöltése miatt az adó 1 % felajánlások jelentős hányadát nem fogadja el az adóhatóság. Fontos, hogy az útmutatásnak megfelelően töltse ki a rendelkező nyilatkozatot, figyeljen a címzésre.

OTTHONUNK LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI ALAPÍTVÁNYADÓSZÁMA:

18101890-2-43

A szellőzővezetékeken is terjedhet

A szellőzőkön is terjedhet a korona vírus, de van megoldás a megakadályozásra.

Egyre több szakanyag ad arról számot, hogy a mindannyiunkat sújtó új korona vírus terjedése bizonyítottan az eddigiektől eltérő módon is terjed.
A nemzetközi híradások nemrég arról számoltak be, hogy a Japán partjainál kikötött Diamond Princess luxushajó utasai, annak ellenére is megfertőződtek, hogy a hajón szigorú kabin elhagyási zárlatot vezettek be. A vizsgálatok azóta beigazolták, hogy az új COVID -19 vírus heteken keresztül megőrzi fertőzőképességét a legkülönbözőbb felületeke, és terjedése az eddigi nem megszokott módon a szellőző vezetékeken keresztül is megtörténhet.
Ehhez az esethez hasonló egészségügyi jelentések már számos más területről, lakóházakból és főleg emeletes panel, vagy blokk technológiával készült nagy létszámú lakóközösségek épületeiből is ismertté váltak. A korona vírus lakóépületek szellőzővezetékein keresztül történő terjedéséről a kínai hatóságok is számot adtak az igazolt tapasztalatuk alapján. Ez a terjedési útvonal is minden bizonnyal hozzájárult a nyugdíjas ellátó intézményekben tapasztalt nagyarányú koncentrált fertőzések kialakulásához is. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ez az eddig ismeretlen vírus, a korábbiaktól sokkal reagensebb, fertőzőbb tulajdonságokat mutat. A vírus nem csak közvetlen kontaktus teremtésével terjed, hanem eszközökön, sőt a levegőben is hosszú ideig megőrzi fertőzőképességét.
Ennek okán igen nagy kockázatot jelentenek a hazai lakosság részére a közösségi lakóházak sűrűn lakott épületeinek szellőző csatornái, szellőző vezetékei. Ide könnyű szerrel bejut a légárammal a vírus, majd a bejutás helyétől akár sokkal távolabb, más szellőző nyíláson át más lakóegységekben is „elvándorol” a levegőben lebegő por és egyéb részecskékre tapadva. Gondoljon csak bele. Az utcán, nyílt területeken 1,5-2 máter távolság betartását javasolják a szakemberek. A lakóépületekben a szellőző nyílások egymás alatt és felett 2 méter távolságban találhatóak, ahol állandó aktív légmozgással közvetlen kapcsolatban vannak a lakók egymással. Elég csak egy (akár tudott, vagy nem tudott) fertőzött személy és máris olyan gócpont alakulhat ki, melyről a lakók nem tudnak. De védekezni sem tudnak ellene. Ez a veszélyforrás független az elszívással, vagy a nélkül létesült szellőző vezetékektől, mert még az elszívással működő rendszerekben is alakul ki időszakosan visszafelé áramlás, és máris ott a vírus.
DE AKKOR MI A MEGOLDÁS? Hogyan csökkenthetjük a tömeges fertőzések veszélyét?
A híradásokban naponta látjuk, hogy a fertőzések lassítására megelőzésére, világviszonylatban fertőtlenítik az utcákat, köztereket és közösség által használt területeket. Amire eddig kevesen gondoltak, hogy azok az emberek, akik hordozzák a fertőzést, de nem mutatnak tüneteket, vagy akár már megfertőződtek és házi karantén alá kényszerültek, azok a lakóközösségekben a szellőző rendszereken szellőző csatornákon keresztül közvetlen kapcsolatban vannak más embertársaikkal!
A megoldás, a szellőző vezetékek szakszerű fertőtlenítése, a vírus egyik legrejtettebb, de terjedésének leginkább hatékony útvonalának megakadályozása. A szellőző csatornák, vezetékek fertőtlenítése emberéleteket, közösségeket menthet meg az elhúzódó járványügyi kataklizmától. Ennek megakadályozása érdekében a lakók egyedül nem tudnak intézkedni és nem tudnak védekezni. A szakszerű fertőtlenítés elmaradása esetén, a lépcsőházak „látszólagos” fertőtlenítése, felmosása, korlátok letörlése szinte mit sem ér.
A fertőzések ilyen módon történő terjedésének megakadályozása szempontjából az egyik alapvető feladata és felelőssége azokon a lakásszövetkezeti és társasházi vezetőknek, elnököknek és képviselőnek van, akik fokozott gondossággal kötelesek eljárni az egészségügyi veszélyhelyzet idején.
Ők azok, akik érdemben tehetnek a lakóházakban történő fertőzések megakadályozása, terjedése ellenében akkor, ha megteszik azokat a lépéseket is, melyek szakmailag indokoltak, sőt elengedhetetlenül szükségesek, de talán kevésbé kirakatszerűen látványosak.
A LOSZ, mint a legnagyobb hazai lakáságazati szakmai szövetség, most a szakmai szervezethez tagként csatlakozott partnerei számára, jelentős kedvezménnyel teszi elérhetővé, szakmai partnere a Paner Kft. segítségével az épületek légtechnikai területeinek fertőtlenítését. Természetesen kötelezővé nem tehetjük, de szakmailag mindenképpen ajánljuk, hogy lakóközösségi vezetőként Ön is fertőtleníttesse le a kezelésében álló épületek szellőző vezetékeit, csatornáit. A vírus ilyetén módon történő közvetlen terjedésének csak a felelős döntéshozó szabhat határt.
Szakmai ajánlásunk mellé csatoljuk a Paner Kft. szakmai anyagát és ajánlatát, melynek igénybevételéhez most a LOSZ partnerségen keresztül (tagoknak) most akár 50% kedvezményt ad a kivitelező a szolgáltatás árából! Egyedi megállapodáshoz szükséges a telefonos, e-mailes kapcsolat felvétel.
Az indokolt lehetőséget és ajánlást az egészségügyi vészhelyzet során megvalósítandó preventív intézkedés javaslatát ezúton tesszük közzé azzal, hogy ennek megvalósítása, megrendelése és kiviteleztetése a lakóközösségek vezetőinek felelősségi körébe tartozik. Legyen Ön is részese annak, hogy a központi felhívásban oly sokszor elhangzó mondat alapján, a MARADJ OTTHON” felhívást betartók, otthonukban biztonságban tölthessék a kényszerű bezártságot.

Biankó szellőzőfertőtlenítés árajánlat Lakszövetségek részére

A strang fertőtlenítés folyamata

Tisztelt_lakokozosseg_bianko_level

Mida_ACTISEPT_MSDS_HU_biztonsági_adatlap

PHAGO’SURF_ND_MSDS_HU_biztonsági_adatlap

REACH2_CON_DES_fertőtlenítő_tisztitószer_koncentrátum

Szabó László s. k.
LOSZ elnök

Magyar Felvonó Szövetség ajánlása

Tisztelt Szervezetek, képviseletek!

A Magyar Felvonó Szövetség ajánlásával egy segítő használati útmutató érhető el, javasolt ilyen módon a felvonók átgondoltabb, biztonságosabb használata.

A mellékletben küldött plakátok szabadon felhasználhatók, kinyomtatva a felvonók környezetében kifüggeszthetők.

Az anyag egy felvonós szakmai közösségi ajánlás.

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt

Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!

Az alábbiakban foglaljuk össze az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetéséből adódó munkajogi szabályok alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat a Magyar Munkajogi Társaság elnöksége által készített összegzés alapján…. TOVÁBB a teljes tartalomra

RENDEZVÉNYEK KORLÁTOZÁSA!

MEGJELENT A LOSZ ÁLLÁSFOGLALÁSÁT IS MEGERŐSÍTŐ KORMÁNYHATÁROTAZ A RENDEZVÉNYEK KORLÁTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!

A néhány nappal ezelőtt megjelent LOSZ állásfoglalás eszmeiségével összhangban megjelent a 46/2020 (III:16.) számú Kormányhatározata a rendezvények korlátozásáról. (A rendeletet mellékelten megtalálják honlapunkon)
A Kormány a 46/2020 (III.16.) sz. Kormányrendeletében úgy rendelkezett, hogy rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni 2020. március 17. napjától a rendelkezés visszavonásáig. A lakásszövetkezeti, társasházi közgyűlések, részközgyűlések, lakásszövetkezeti küldöttgyűlések mindenképpen rendezvénynek tekinthetők, így kérjük a Lakásszöveti vezetőket, társasházi közös képviselőket, hogy a rendeleti szabályok hatályban léte alatt ilyen rendezvényeket ne hívjanak össze, vagy ne tartsák meg azokat! Az esetleges változásokról további tájékoztatást fogunk kiadni.
Kérjük, figyeljék az aktuális tájékoztatásokat és ösztönözzék Önök is a lakótársaikat arra, hogy maradjanak otthon, mert csak ezzel tudjuk megszakítani a fertőzési láncot!

Kormány rendelet a rendezvényikorlátozásokról

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

LOSZ ÁLLÁSFOGLALÁS KORONAVÍRUS JÁRVÁNYEGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET és a KÖZ-KÜLDÖTTGYŰLÉSEK MEGTARTÁSRÓL

Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!

Mint ismeretes a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben rögzítésre kerültek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések. (A rendeletet mellékelten megtalálják honlapunkon)

A kialakult vészhelyzet alapján tanúsítandó magatartásokról és korlátozásokról számos csatornán kapunk folyamatos tájékoztatást. Az egészségügyi szakemberek és orvosok mellett, leginkább a lakáságazatban üzemeltetési feladatokat ellátó szakemberek, lakásszövetkezeti elnökök és társasházi közös képviselők vannak a tűzvonalban. Az eddig soha nem tapasztalt kihívások a lakosság félelmeinek kezelése és a felmerülő esetleges intézkedések kötelezettsége különösen nagy terhet és felelősséget ró a lakóközösségeket vezető személyekre.

Akárhogy is próbáljuk szépíteni a történéseket és csökkenteni a félelmeinket, be kell látnunk, hogy egy olyan háborúba csöppentünk akaratunkon kívül, amit láthatatlan ellenség ellen vívunk meg.
De ettől ez az ellenség nem elhanyagolható és mindenkit veszélyeztet!
Egy háborúban minden jó hadsereg fokozottan vigyázz hadvezéreire, meghatározó embereire.
Így vagyunk ezzel mi is, akik a lakásszövetkezeti és társasházi ágazatban kiemelten kell, hogy védjük azoknak a vezetőknek a személyét, akik a lakó közösség érdekében intézkedési jogkörrel és kötelezettséggel rendelkeznek.
Az ő személyük, egészségük megvédése nem csak a személy szerinti érdekből, de a közösség érdekében is elsődleges, mivel a most nagy megpróbáltatást jelentő időszakban és azt követően is, fokozottan szükség lesz a tapasztalatra és a lakóközösséget vezető felelős munkára.

Az év első hónapjai, normál időszakban a köz-küldöttgyűlések megtartásának az ideje. De a jelen időszak nem nevezhető normál működési rendnek. Az előre tervezett köz-küldöttgyűlések, lakógyűlések mindenki számára olyan kockázatot jelentenek, melyek mentén a fertőzés veszély jelentősen megnövekedhet.
A lakóközösségeket vezető szakemberek részéről a számos, néha naponta tartandó legkülönbözőbb lakossági fórumok és köz-küldöttgyűlések fokozott veszélyforrást jelentenek a megfertőződés kitettségének.

NE LEGYÜNK ÁLDOZATOK, VAGY VÍRUS AKTÍV TERJESZTŐI!
A lakáságazat működésének magtartása szempontjából kiemelten fontos, hogy a lakóközösségek vezetői tudatosan és következetesen kerüljék a közeljövőben a személyes fogadóórák, köz-küldöttgyűlések megtartását, megrendezését.
FONTOS, hogy azok a személyek, akik tevékenységükkel biztosítják a lakóközösségek működését, ne fertőződjenek meg és ne legyenek a vírus lehetséges aktív terjesztői, a nagyszámú kontakt lehetőségeik és kitettségeik okán.
Tudva tudjuk, hogy határidők és kötelezettségeket jelentő fordulónapok meghatározói életünknek, de mindennek a szem előtt tartása mellett elmondható, hogy a legfontosabb az emberi élet és egészség megőrzése.

Ezért Önökhöz lakásszövetkezeti elnökökhöz és társasházi képviselőkhöz fordulok elsősorban!
A lakáságazat meghatározó szakmai szervezetének, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnökeként azt javaslom, hogy a közeljövőben az előre tervezett lakó gyűléseket, köz-küldöttgyűléseket NE TARTSÁK MEG!

A beszámolási kötelezettségek határideje, az éves beszámolók elkészítésének és elfogadásának időszaka rajtunk kívül álló okok miatt akadályoztatva van. Ezek a kötelezettségek nem csak a lakásszövetkezeteket, hanem a civil szervezetek és vállalkozások beszámolási kötelezettségét is érinti, így a társadalom széles rétegének jelent a kialakult helyzet olyan környezetet, amikor ésszerű döntéseket kell hoznunk.
Az ésszerűség és a korona vírus terjedésének lassítása azt indokolja, hogy minél kevesebb személyes találkozásokat kezdeményezzünk a lakótársakkal, különösen a nagy létszámú lakóközösségekben.
Azt javaslom, arra kérem a lakóközösség vezetőit, képviselőit, hogy a lakótársakkal elsősorban elektronikus úton, vagy telefonon tartsák a kapcsolatot mindaddig, amíg a kormányzat nem módosít a vészhelyzet feloldásán.

Az éves beszámolási kötelezettség időpontjának módosításával kapcsolatban a LOSZ felveszi a kapcsolatot a Kormányzati szervekkel annak érdekében, hogy a május végi határidő tolódjon ki a veszélymentes időszakra.
A megkeresésünkre kapott válaszról közvetlen módon tájékoztatást fogunk adni.

A LOSZ elnökeként arra kérem a lakóközösség vezetőit, hogy fokozottan tartsák be a kormányzat által kiadott egészségügyi és jogi szabályozások egyes elemeit. E mellett felelősen oly módon szervezzék mindennapjaikat, hogy tudják, hogy a személyes kvalitások megtartása most más kapcsolattartási módon kell hogy megvalósuljon, mint a megszokott eddigiek.

KÉREM, NE TEGYÉK KI MAGUKAT FELESLEGESEN SOK EMBERREL VALÓ TALÁLKOZÁSNAK!
ÖNÖK MEGHATÁROZÓI A LAKÓKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉNEK!

Ezért különösen fontos, hogy a lakáságazat meg tudja őrizni szakembereinek, „hadvezéreinek” tettrekészségét, egészségét, hogy a lakóövezetükbe tartozóan folyamatos és korrekt tájékoztatást és megnyugtató információkat tudjon adni a lakosságnak.

A LOSZ részéről azt javasoljuk, hogy a lakásszövetkezeti elnökök és társasházi képviselők folyamatosan tájékozódjanak a koronavirus.gov.hu oldalon a legfrissebb fejleményekről és erről helyi szinten is adjanak tájékoztatást lakótársaiknak.

Jelen állásfoglalásunk mellé csatolunk egy tájékoztatási mintát, melyet az adott lakóközösség részére célszerű elkészíteni és kifüggeszteni. Most különösen fontos egymás megnyugtató és korrekt tájékoztatása. Fontos, hogy a lakótársak tudják és érezzék, hogy a közösség vezetői éberen és felelősen irányítják és felügyelik a lakóegységek működtetését.

Jó egészséget és kitartást kívánok mindannyiuknak azzal a bíztatással, hogy védjük meg higgadtsággal és felkészülten, közös értékeinket, a számunkra fontos lakóközösségeinket, lakóinkat ebben a viharban.
Winston Churchill egy alkalommal a következőket mondta: „Értelmetlen azt mondani, hogy mindent megteszek. Azt kell tenned ugyanis, amit a helyzet megkövetel.”

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Lakásszövetkezeti tájékoztató tervezet

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Kormányrendelet járványegészségügyi helyzet elrendelésére

Nagy Emil (1934-2020)

ALIG HISSZÜK, DE VALÓBAN ELMENT!

Egy nagy egyéniség igazi űrt hagy maga mögött, ha távozik ebből a világból. A felületes szemlélők, azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. De erre az állításra már néhányan rácáfoltak, és teszi most ezt egy olyan kitűnőség is, aki nagyon fog hiányozni sokunknak, hiszen valóban elment.

Váratlanul csendben, békességben és a mindig is őt jellemző határozott gyorsasággal, 85 éves korában hagyta maga mögött a szeretett világát. Azt a világot, melynek formálásában, jobbá tételében kiemelkedő módon vett részt. Hátat fordított annak a világnak, melynek építésében évtizedeken keresztül meghatározó volt, és melynek alapján lakó közösségek széles csoportja jött létre.

Sokunk barátjától, példaképétől, a lakáságazat meghatározó személyiségétől Nagy Emiltől búcsúzunk.

Nagy Emil 85 évet élt.

Pécs-Budafán született 1934-ben. Bányaipari technikumot végzett, majd tanulmányai befejezése után, 1950-től a Mecseki Szénbányászati és Aknamélyítő Vállalat munkatársa, majd üzemvezetője volt. 1963-1972-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnökeként dolgozott.

Az egyik legnagyobb, legrégibb és legjobban működő pécsi szövetkezet, a Jókai Lakásszövetkezet elnökeként, 35 évet dolgozott a lakásszövetkezetnél, amit a 2010-es évek elejéig ő vezetett. E mellett majdnem három évtizeden át a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte.

A megyei szövetségi munka mellett meghatározó szerepe volt a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) létrehozásában. Nagy Emil a LOSZ szervezetének első felügyelő bizottságának az elnöke volt.
Munkásságát hosszú tartalmas életút, megannyi nehézség és még több siker jellemezte. Kevesen mondhatják el ezt valóban, ha visszatekintenek életük történéseire.

Magas kora ellenére egészen halála napjáig aktívan részt vett a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el:
– 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– 2009 –ben LOSZ Otthonunk kitüntetést kapott,

– 2011–ben az Országos Szövetkezeti Tanács ismerte el munkásságát kitüntetésével.

– 2017 május 22-én a Jókai Lakásszövetkezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották.
– 2018 május 16-án Tüke emlékérem elismerést kapott.

Hiánya a példamutatásban, az elkötelezettségben, a lakóközösség fejlesztésében örökös példaként marad előttünk. Soha nem felejtjük éleslátását, határozottságát, mosolyát.

Emil nem csak a nevében hordozta nagyságát, hanem a mindennapokban tetteiben valóban a legnagyobbaknak járó elismerést vívott ki életútjával.

Amikor visszaidézzük szellemiségét, alakját és útmutatásait kollégaként, beosztottként, családtagként vagy barátként, egy szóval tudunk emlékezni rá, amikor azt mondjuk SZERETTÜK!

NAGY EMIL temetésére 2020. február 21.-én 15.00 órakor kerül sor a Pécsi Központi temető Nagy ravatalozójában.

Szabó László

elnök

LOSZ

ALIG HISSZÜK, DE VALÓBAN ELMENT!

Nagy Emil (1934-2020)

Egy nagy egyéniség igazi űrt hagy maga mögött, ha távozik ebből a világból. A felületes szemlélők, azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. De erre az állításra már néhányan rácáfoltak, és teszi most ezt egy olyan kitűnőség is, aki nagyon fog hiányozni sokunknak, hiszen valóban elment.

Váratlanul csendben, békességben és a mindig is őt jellemző határozott gyorsasággal, 85 éves korában hagyta maga mögött a szeretett világát. Azt a világot, melynek formálásában, jobbá tételében kiemelkedő módon vett részt. Hátat fordított annak a világnak, melynek építésében évtizedeken keresztül meghatározó volt, és melynek alapján lakó közösségek széles csoportja jött létre.

Sokunk barátjától, példaképétől, a lakáságazat meghatározó személyiségétől Nagy Emiltől búcsúzunk.

Nagy Emil 85 évet élt.

Pécs-Budafán született 1934-ben. Bányaipari technikumot végzett, majd tanulmányai befejezése után, 1950-től a Mecseki Szénbányászati és Aknamélyítő Vállalat munkatársa, majd üzemvezetője volt. 1963-1972-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnökeként dolgozott.

Az egyik legnagyobb, legrégibb és legjobban működő pécsi szövetkezet, a Jókai Lakásszövetkezet elnökeként, 35 évet dolgozott a lakásszövetkezetnél, amit a 2010-es évek elejéig ő vezetett. E mellett majdnem három évtizeden át a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte.

A megyei szövetségi munka mellett meghatározó szerepe volt a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) létrehozásában. Nagy Emil a LOSZ szervezetének első felügyelő bizottságának az elnöke volt.
Munkásságát hosszú tartalmas életút, megannyi nehézség és még több siker jellemezte. Kevesen mondhatják el ezt valóban, ha visszatekintenek életük történéseire.

Magas kora ellenére egészen halála napjáig aktívan részt vett a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el:
– 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– 2009 –ben LOSZ Otthonunk kitüntetést kapott,

– 2011–ben az Országos Szövetkezeti Tanács ismerte el munkásságát kitüntetésével.

– 2017 május 22-én a Jókai Lakásszövetkezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották.
– 2018 május 16-án Tüke emlékérem elismerést kapott.

Hiánya a példamutatásban, az elkötelezettségben, a lakóközösség fejlesztésében örökös példaként marad előttünk. Soha nem felejtjük éleslátását, határozottságát, mosolyát.

Emil nem csak a nevében hordozta nagyságát, hanem a mindennapokban tetteiben valóban a legnagyobbaknak járó elismerést vívott ki életútjával.

Amikor visszaidézzük szellemiségét, alakját és útmutatásait kollégaként, beosztottként, családtagként vagy barátként, egy szóval tudunk emlékezni rá, amikor azt mondjuk SZERETTÜK!

NAGY EMIL temetésére 2020. február 21.-én 15.00 órakor kerül sor a Pécsi Központi temető Nagy ravatalozójában.

Szabó László

elnök

LOSZ