Losz_2017

About Darabont Csilla

This author has not yet filled in any details.
So far Darabont Csilla has created 85 blog entries.

RENDEZVÉNYEK KORLÁTOZÁSA!

MEGJELENT A LOSZ ÁLLÁSFOGLALÁSÁT IS MEGERŐSÍTŐ KORMÁNYHATÁROTAZ A RENDEZVÉNYEK KORLÁTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!

A néhány nappal ezelőtt megjelent LOSZ állásfoglalás eszmeiségével összhangban megjelent a 46/2020 (III:16.) számú Kormányhatározata a rendezvények korlátozásáról. (A rendeletet mellékelten megtalálják honlapunkon)
A Kormány a 46/2020 (III.16.) sz. Kormányrendeletében úgy rendelkezett, hogy rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni 2020. március 17. napjától a rendelkezés visszavonásáig. A lakásszövetkezeti, társasházi közgyűlések, részközgyűlések, lakásszövetkezeti küldöttgyűlések mindenképpen rendezvénynek tekinthetők, így kérjük a Lakásszöveti vezetőket, társasházi közös képviselőket, hogy a rendeleti szabályok hatályban léte alatt ilyen rendezvényeket ne hívjanak össze, vagy ne tartsák meg azokat! Az esetleges változásokról további tájékoztatást fogunk kiadni.
Kérjük, figyeljék az aktuális tájékoztatásokat és ösztönözzék Önök is a lakótársaikat arra, hogy maradjanak otthon, mert csak ezzel tudjuk megszakítani a fertőzési láncot!

Kormány rendelet a rendezvényikorlátozásokról

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

LOSZ ÁLLÁSFOGLALÁS KORONAVÍRUS JÁRVÁNYEGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET és a KÖZ-KÜLDÖTTGYŰLÉSEK MEGTARTÁSRÓL

Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!

Mint ismeretes a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben rögzítésre kerültek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések. (A rendeletet mellékelten megtalálják honlapunkon)

A kialakult vészhelyzet alapján tanúsítandó magatartásokról és korlátozásokról számos csatornán kapunk folyamatos tájékoztatást. Az egészségügyi szakemberek és orvosok mellett, leginkább a lakáságazatban üzemeltetési feladatokat ellátó szakemberek, lakásszövetkezeti elnökök és társasházi közös képviselők vannak a tűzvonalban. Az eddig soha nem tapasztalt kihívások a lakosság félelmeinek kezelése és a felmerülő esetleges intézkedések kötelezettsége különösen nagy terhet és felelősséget ró a lakóközösségeket vezető személyekre.

Akárhogy is próbáljuk szépíteni a történéseket és csökkenteni a félelmeinket, be kell látnunk, hogy egy olyan háborúba csöppentünk akaratunkon kívül, amit láthatatlan ellenség ellen vívunk meg.
De ettől ez az ellenség nem elhanyagolható és mindenkit veszélyeztet!
Egy háborúban minden jó hadsereg fokozottan vigyázz hadvezéreire, meghatározó embereire.
Így vagyunk ezzel mi is, akik a lakásszövetkezeti és társasházi ágazatban kiemelten kell, hogy védjük azoknak a vezetőknek a személyét, akik a lakó közösség érdekében intézkedési jogkörrel és kötelezettséggel rendelkeznek.
Az ő személyük, egészségük megvédése nem csak a személy szerinti érdekből, de a közösség érdekében is elsődleges, mivel a most nagy megpróbáltatást jelentő időszakban és azt követően is, fokozottan szükség lesz a tapasztalatra és a lakóközösséget vezető felelős munkára.

Az év első hónapjai, normál időszakban a köz-küldöttgyűlések megtartásának az ideje. De a jelen időszak nem nevezhető normál működési rendnek. Az előre tervezett köz-küldöttgyűlések, lakógyűlések mindenki számára olyan kockázatot jelentenek, melyek mentén a fertőzés veszély jelentősen megnövekedhet.
A lakóközösségeket vezető szakemberek részéről a számos, néha naponta tartandó legkülönbözőbb lakossági fórumok és köz-küldöttgyűlések fokozott veszélyforrást jelentenek a megfertőződés kitettségének.

NE LEGYÜNK ÁLDOZATOK, VAGY VÍRUS AKTÍV TERJESZTŐI!
A lakáságazat működésének magtartása szempontjából kiemelten fontos, hogy a lakóközösségek vezetői tudatosan és következetesen kerüljék a közeljövőben a személyes fogadóórák, köz-küldöttgyűlések megtartását, megrendezését.
FONTOS, hogy azok a személyek, akik tevékenységükkel biztosítják a lakóközösségek működését, ne fertőződjenek meg és ne legyenek a vírus lehetséges aktív terjesztői, a nagyszámú kontakt lehetőségeik és kitettségeik okán.
Tudva tudjuk, hogy határidők és kötelezettségeket jelentő fordulónapok meghatározói életünknek, de mindennek a szem előtt tartása mellett elmondható, hogy a legfontosabb az emberi élet és egészség megőrzése.

Ezért Önökhöz lakásszövetkezeti elnökökhöz és társasházi képviselőkhöz fordulok elsősorban!
A lakáságazat meghatározó szakmai szervezetének, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnökeként azt javaslom, hogy a közeljövőben az előre tervezett lakó gyűléseket, köz-küldöttgyűléseket NE TARTSÁK MEG!

A beszámolási kötelezettségek határideje, az éves beszámolók elkészítésének és elfogadásának időszaka rajtunk kívül álló okok miatt akadályoztatva van. Ezek a kötelezettségek nem csak a lakásszövetkezeteket, hanem a civil szervezetek és vállalkozások beszámolási kötelezettségét is érinti, így a társadalom széles rétegének jelent a kialakult helyzet olyan környezetet, amikor ésszerű döntéseket kell hoznunk.
Az ésszerűség és a korona vírus terjedésének lassítása azt indokolja, hogy minél kevesebb személyes találkozásokat kezdeményezzünk a lakótársakkal, különösen a nagy létszámú lakóközösségekben.
Azt javaslom, arra kérem a lakóközösség vezetőit, képviselőit, hogy a lakótársakkal elsősorban elektronikus úton, vagy telefonon tartsák a kapcsolatot mindaddig, amíg a kormányzat nem módosít a vészhelyzet feloldásán.

Az éves beszámolási kötelezettség időpontjának módosításával kapcsolatban a LOSZ felveszi a kapcsolatot a Kormányzati szervekkel annak érdekében, hogy a május végi határidő tolódjon ki a veszélymentes időszakra.
A megkeresésünkre kapott válaszról közvetlen módon tájékoztatást fogunk adni.

A LOSZ elnökeként arra kérem a lakóközösség vezetőit, hogy fokozottan tartsák be a kormányzat által kiadott egészségügyi és jogi szabályozások egyes elemeit. E mellett felelősen oly módon szervezzék mindennapjaikat, hogy tudják, hogy a személyes kvalitások megtartása most más kapcsolattartási módon kell hogy megvalósuljon, mint a megszokott eddigiek.

KÉREM, NE TEGYÉK KI MAGUKAT FELESLEGESEN SOK EMBERREL VALÓ TALÁLKOZÁSNAK!
ÖNÖK MEGHATÁROZÓI A LAKÓKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉNEK!

Ezért különösen fontos, hogy a lakáságazat meg tudja őrizni szakembereinek, „hadvezéreinek” tettrekészségét, egészségét, hogy a lakóövezetükbe tartozóan folyamatos és korrekt tájékoztatást és megnyugtató információkat tudjon adni a lakosságnak.

A LOSZ részéről azt javasoljuk, hogy a lakásszövetkezeti elnökök és társasházi képviselők folyamatosan tájékozódjanak a koronavirus.gov.hu oldalon a legfrissebb fejleményekről és erről helyi szinten is adjanak tájékoztatást lakótársaiknak.

Jelen állásfoglalásunk mellé csatolunk egy tájékoztatási mintát, melyet az adott lakóközösség részére célszerű elkészíteni és kifüggeszteni. Most különösen fontos egymás megnyugtató és korrekt tájékoztatása. Fontos, hogy a lakótársak tudják és érezzék, hogy a közösség vezetői éberen és felelősen irányítják és felügyelik a lakóegységek működtetését.

Jó egészséget és kitartást kívánok mindannyiuknak azzal a bíztatással, hogy védjük meg higgadtsággal és felkészülten, közös értékeinket, a számunkra fontos lakóközösségeinket, lakóinkat ebben a viharban.
Winston Churchill egy alkalommal a következőket mondta: „Értelmetlen azt mondani, hogy mindent megteszek. Azt kell tenned ugyanis, amit a helyzet megkövetel.”

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Lakásszövetkezeti tájékoztató tervezet

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Kormányrendelet járványegészségügyi helyzet elrendelésére

Nagy Emil (1934-2020)

ALIG HISSZÜK, DE VALÓBAN ELMENT!

Egy nagy egyéniség igazi űrt hagy maga mögött, ha távozik ebből a világból. A felületes szemlélők, azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. De erre az állításra már néhányan rácáfoltak, és teszi most ezt egy olyan kitűnőség is, aki nagyon fog hiányozni sokunknak, hiszen valóban elment.

Váratlanul csendben, békességben és a mindig is őt jellemző határozott gyorsasággal, 85 éves korában hagyta maga mögött a szeretett világát. Azt a világot, melynek formálásában, jobbá tételében kiemelkedő módon vett részt. Hátat fordított annak a világnak, melynek építésében évtizedeken keresztül meghatározó volt, és melynek alapján lakó közösségek széles csoportja jött létre.

Sokunk barátjától, példaképétől, a lakáságazat meghatározó személyiségétől Nagy Emiltől búcsúzunk.

Nagy Emil 85 évet élt.

Pécs-Budafán született 1934-ben. Bányaipari technikumot végzett, majd tanulmányai befejezése után, 1950-től a Mecseki Szénbányászati és Aknamélyítő Vállalat munkatársa, majd üzemvezetője volt. 1963-1972-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnökeként dolgozott.

Az egyik legnagyobb, legrégibb és legjobban működő pécsi szövetkezet, a Jókai Lakásszövetkezet elnökeként, 35 évet dolgozott a lakásszövetkezetnél, amit a 2010-es évek elejéig ő vezetett. E mellett majdnem három évtizeden át a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte.

A megyei szövetségi munka mellett meghatározó szerepe volt a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) létrehozásában. Nagy Emil a LOSZ szervezetének első felügyelő bizottságának az elnöke volt.
Munkásságát hosszú tartalmas életút, megannyi nehézség és még több siker jellemezte. Kevesen mondhatják el ezt valóban, ha visszatekintenek életük történéseire.

Magas kora ellenére egészen halála napjáig aktívan részt vett a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el:
– 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– 2009 –ben LOSZ Otthonunk kitüntetést kapott,

– 2011–ben az Országos Szövetkezeti Tanács ismerte el munkásságát kitüntetésével.

– 2017 május 22-én a Jókai Lakásszövetkezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották.
– 2018 május 16-án Tüke emlékérem elismerést kapott.

Hiánya a példamutatásban, az elkötelezettségben, a lakóközösség fejlesztésében örökös példaként marad előttünk. Soha nem felejtjük éleslátását, határozottságát, mosolyát.

Emil nem csak a nevében hordozta nagyságát, hanem a mindennapokban tetteiben valóban a legnagyobbaknak járó elismerést vívott ki életútjával.

Amikor visszaidézzük szellemiségét, alakját és útmutatásait kollégaként, beosztottként, családtagként vagy barátként, egy szóval tudunk emlékezni rá, amikor azt mondjuk SZERETTÜK!

NAGY EMIL temetésére 2020. február 21.-én 15.00 órakor kerül sor a Pécsi Központi temető Nagy ravatalozójában.

Szabó László

elnök

LOSZ

ALIG HISSZÜK, DE VALÓBAN ELMENT!

Nagy Emil (1934-2020)

Egy nagy egyéniség igazi űrt hagy maga mögött, ha távozik ebből a világból. A felületes szemlélők, azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. De erre az állításra már néhányan rácáfoltak, és teszi most ezt egy olyan kitűnőség is, aki nagyon fog hiányozni sokunknak, hiszen valóban elment.

Váratlanul csendben, békességben és a mindig is őt jellemző határozott gyorsasággal, 85 éves korában hagyta maga mögött a szeretett világát. Azt a világot, melynek formálásában, jobbá tételében kiemelkedő módon vett részt. Hátat fordított annak a világnak, melynek építésében évtizedeken keresztül meghatározó volt, és melynek alapján lakó közösségek széles csoportja jött létre.

Sokunk barátjától, példaképétől, a lakáságazat meghatározó személyiségétől Nagy Emiltől búcsúzunk.

Nagy Emil 85 évet élt.

Pécs-Budafán született 1934-ben. Bányaipari technikumot végzett, majd tanulmányai befejezése után, 1950-től a Mecseki Szénbányászati és Aknamélyítő Vállalat munkatársa, majd üzemvezetője volt. 1963-1972-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnökeként dolgozott.

Az egyik legnagyobb, legrégibb és legjobban működő pécsi szövetkezet, a Jókai Lakásszövetkezet elnökeként, 35 évet dolgozott a lakásszövetkezetnél, amit a 2010-es évek elejéig ő vezetett. E mellett majdnem három évtizeden át a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte.

A megyei szövetségi munka mellett meghatározó szerepe volt a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) létrehozásában. Nagy Emil a LOSZ szervezetének első felügyelő bizottságának az elnöke volt.
Munkásságát hosszú tartalmas életút, megannyi nehézség és még több siker jellemezte. Kevesen mondhatják el ezt valóban, ha visszatekintenek életük történéseire.

Magas kora ellenére egészen halála napjáig aktívan részt vett a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el:
– 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– 2009 –ben LOSZ Otthonunk kitüntetést kapott,

– 2011–ben az Országos Szövetkezeti Tanács ismerte el munkásságát kitüntetésével.

– 2017 május 22-én a Jókai Lakásszövetkezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották.
– 2018 május 16-án Tüke emlékérem elismerést kapott.

Hiánya a példamutatásban, az elkötelezettségben, a lakóközösség fejlesztésében örökös példaként marad előttünk. Soha nem felejtjük éleslátását, határozottságát, mosolyát.

Emil nem csak a nevében hordozta nagyságát, hanem a mindennapokban tetteiben valóban a legnagyobbaknak járó elismerést vívott ki életútjával.

Amikor visszaidézzük szellemiségét, alakját és útmutatásait kollégaként, beosztottként, családtagként vagy barátként, egy szóval tudunk emlékezni rá, amikor azt mondjuk SZERETTÜK!

NAGY EMIL temetésére 2020. február 21.-én 15.00 órakor kerül sor a Pécsi Központi temető Nagy ravatalozójában.

Szabó László

elnök

LOSZ

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig

Az újabb módosítás a 2019. évi LXXXII. törvényben került meghatározásra az alábbiak szerint:
„2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról….tovább

Társasházi tisztségviselők kötelező regisztrációjának elhalasztása 2021. január 1. napjáig

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig

Az újabb módosítás a 2019. évi LXXXII. törvényben került meghatározásra az alábbiak szerint:
„2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
24. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.””
25. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.””

A Büromódtv. 32§ (1)-(4) bekezdése:

2017. évi CLXXXVI. törvény (Büromódtv.)
„a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról”

„23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása
32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha)
„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.”

(2) A Ttv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA
55/A. § (1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.
(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az ingatlan-nyilvántartásba – a társasház törzslapra – feljegyezte.
55/B. § (1) A tisztség keletkezésének ténye tartalmazza
a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének
aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint
ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét,
b) a társasházközösség nevét.
(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz. A beszámoló benyújtásának tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapra feljegyzi.
55/C. § A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon – bárki számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi tisztségviselők e fejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.
55/D. § A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel és az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.”
(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2019. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”
(4) A Ttv. 65. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„3. a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.”
(5) A Ttv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasházkezelői, valamint üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.””
A fenti rendelkezések melyek az eredeti elképzelés szerint 2019. január 1-én léptek volna hatályba nem fognak 2020. január 1-én sem hatályba lépni, hanem csak 2021. január 1-én, ha időközben újabb hatályba lépési elcsúsztatásra nem fog sor kerülni. Értelemszerűen, így nem valószínű, hogy a közeli jövőben hatályba lépne a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet sem, inkább arra számíthatunk, hogy 2020 utolsó negyedévében, egy-két hónapjában jelenhet meg a részletszabályokra vonatkozó Kormányrendelet.

Mellékletek:

Törvény

Magyar Közlöny

LOSZ rendezvény kérdőív

A Lakásfenntartók II. Országos Konferenciája 2019.november 18-20. között megrendezésre került a Siófoki Sungarden szállodában.

Az Országos Szövetség részére kiemelt fontosságú, hogy megismerje a konferencián résztvevők véleményét, észrevételeit, ezért kérjük a konferencia kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

A kérdőívet beküldök között a soron következő elnökségi ülésen 1 db 2 fő részére szóló hétvégét sorsolunk ki, harkányi vagy soproni tartózkodással.
Kérdőívünket a losz@losz.hu email címre kérjük visszaküldeni.

Beküldési határidő: 2019.december 04.

LOSZ rendkívüli küldöttgyűlés

Lakásszövetkezetek és Társasházak
Országos Szövetsége Küldöttei részére

Küldöttgyűlési Meghívó

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!

A LOSZ Elnöksége a LOSZ rendkívüli küldöttgyűlését

2019. november 18-án 14:00 órakor
A SunGarden Wellness & Conference Hotel superior Siófok – rendezvénytermében
(8600 Siófok, Batthyány u. 24.)

tartja. A LOSZ Rendkívüli Országos Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívom.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1. Beszámoló az elmúlt küldöttgyűlés óta eltelt időszak történéseiről. (Beszámoló a LOSZ gazdálkodásának alakulásáról 2019-es év eddigi lakásszövetkezeti és társasházi szakmai folyamatairól) .

2. A LOSZ szervezeti átalakulása. (Tájékoztatás a LOSZ szervezeti struktúra átalakításának folyamatáról, a LOSZ szolgáltatási körének bővítéséről.)

3. A 2020. évi tagi díj mértékének meghatározása. (Döntés a LOSZ tagdíj emeléséről).

4. RAJTRA KÉSZEN. Indul a házkezelők kulcskompetenciájának fejlesztése. LOSZ oktatási rendszer a rajtvonalon. (előadó dr. Barta Tamás c. főiskolai tanár Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.)

5. Egyebek

A küldöttgyűlés napirendjeihez előterjesztést és határozati javaslatokat mellékelten megküldjük.
Kérem, a Küldöttgyűlésen szíves megjelenését és a döntéshozatalban aktív részvételét.

Budapest, 2019. október 28.

Tisztelettel:

Szabó László József
elnök

II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
2019. november 18-20.közt megrendezi a Lakásfenntartók II. Országos Szakmai Konferenciája című szakmai rendezvényét, tapasztalat cseréjét.

A konferencia a lakásszövetkezetek és társasházak üzemeltetésének aktuális kérdéseit, várható jogszabály, adó- és járulék, és tűzvédelmi előírások változásainak rendszerét tekinti át.
Ezen felül megkísérlünk válaszokat adni a lakásszövetkezetek jelenéről és várható jövőjéről, valamint a nagy érdeklődést kiváltó Otthon melege program által elérhető előnyökről kormányzati képviselő meghívottjaink segítségével.

A rendezvény helyszíne: Sungarden Wellness &Conference Hotel****superior
8600 Siófok, Batthyány u.24.

Mellékelten küldjük a rendezvény jelentkezési lapját, melyet kérjük legkésőbb 2019. november 5-ig szíveskedjenek visszaküldeni!
Ugyancsak mellékeljük a konferencia tervezett programját, melyben az előadók elfoglaltsága okán a változtatás jogát fenntartjuk.

Részétel: A konferencián való részvétel regisztrációhoz és a részvételi díj megfizetéséhez kötött.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy regisztrációt csak a terem befogadó képességéig tudunk elfogadni, ha biztosan ott szeretne lenni a rendezvényen, mielőbb küldje vissza jelentkezés lapját!

A részvételi díj szállással magában foglalja a teljes ellátás költségét (szállás, étkezés, IFA), valamint a konferencián való részvétel díját. A szállodai elhelyezés a jelentkezés sorrendjében történik! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szállodai elhelyezést csak a rendelkezésre álló szobák mértékéig tudunk biztosítani.
Részvételére és megjelenésére számítok,

Budapest, 2019. október 25. Szövetkezeti üdvözlettel:

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Mellékletek:

Jelentkezési lap

Programterv

Prospektus

Tájékoztató a szállásról és a kapcsolódó szolgáltatásokról.

Lakásfenntartók II. Országos Szakmai Konferenciája

TEREMTSEN HARMÓNIÁT MUNKA ÉS PIHENÉS KÖZÖTT!

Időpont: 2019. 11.18-20. 3 nap 2 éjszaka
Elhelyezés: 1 ágyas és kétágyas szobákban (max: 50 szoba)

A részvételi díj tartalmazza:

• a szakmai programokon való részvételt,
• szállás standard szobában, klimatizált, minibárral, telefonnal, tv-vel, hajszárítóval, felszerelt zuhanyzós szobában,
• bőséges svédasztalos büfé reggeli és büfévacsora (2 reggeli, 2 vacsora)
• bőséges svédasztalos ebéd (2 ebéd, 1-2 nap)
• italcsomag étkezéseknél (1 üdítő, vagy 1 ásványvíz, + 1 kávé, vagy tea)
• 3. nap ebéd fakultatív, külön rendelhető
• wellness centrum használata (beltéri medence, pezsgő fürdő, finn szauna, infra szauna, bioszauna, gőzkamra, jégkút, sókamra, fitneszterem)
• fürdőköpeny használat
• korlátlan internet hozzáférés,
• Áfa
• parkolás ingyenes, zárt parkolóban
• 2. nap kávészünet (sós, édes teasütemény, 1 kávé, tea, 1 ásványvíz, vagy 1 üdítő)
• 1. nap este zenés program vacsora után
• wellness hosszabbított nyitva tartás a 2. nap 23.00 óráig

A szobák elfoglalás, elhagyása:

•bejelentkezés 14.00 órától
•kijelentkezés: 10.00 óráig