Megrendüléssel kaptuk a hírt, hogy életének 84. évében elhunyt dr. Weil György a LOSZ korábbi Felügyelő Bizottságának tagja

Weil Úr 1986-tól aktívan vett részt a budapesti Összefogás Lakásszövetkezet munkájában, ahol 1992-1996. közt az igazgatóság tagja, majd 1997-2012-ig a Lakásszövetkezet elnöke volt.

Kiemelkedő szövetkezeti munkájáért, személyes érdemei elismeréseként 2006-ban a Köztársasági Érdemrend Ezüst keresztjével tüntették ki.Weil úr munkásságának fontos építő kövei voltak az 1998-2009-ig a LOSZ felügyelő bizottságában betöltött tevékenysége, valamint a LÉTÉSZ elnökségében szerzett tapasztalatai, melyet az Összefogás Lakásszövetkezet érdekében hasznosított. 2018-ban szakmai munkájának elismeréseként az ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT díj arany fokozatát kapta.

A szakmai kiválóság mellett személyére tisztelettel emlékezünk, hiszen embersége, becsületessége és nagylelkűsége példa értékű volt egész élete során. Nagylelkű társunk távozott közülünk, akinek hiánya, példaértékű személye pótolhatatlan űrt hagy maga után.

Emlékét, iránymutatásait és nem utolsó sorban mosolyát szívünkben őrizzük.

LOSZ elnökség nevében:
Szabó László elnök