Az elnökség a LOSZ információs oktatási és továbbképzési rövid távú feladatainak tárgyában az alábbi egyhangú határozatot hozta:

10/2016. 06. 15. sz. elnökségi határozat:
– a LOSZ honlapján biztosítani kell az elnökségi tagok és a területi szakmai képviseleti vezetők meghatározott témákhoz és információkhoz való jelszóval védett hozzáférési lehetőségét.
– A területi szakmai képviseletekkel 2016. december 31-ig terjedő időszakra megállapodás keretében rögzíteni szükséges a LOSZ részvételével tartandó érdekképviseleti tevékenységről szóló tájékoztatók időpontjait és előretervezett más érdekképviseleti feladatokat tárgyaló testületi ülések időpontjait a LOSZ elnökségének részvételi lehetőségének biztosítása érdekében.
– A lakásszövetkezetek, társasházak működésében jelentkező gyakoribb, jogszabályi kötelezettségből adódó feladatai ellátásához segédletek kidolgozása szükséges és azoknak a honlapon külön menüpont alatti megjelentetése indokolt. Az információs anyagok tartalmi témájának kiválasztása az elnök feladata, azok megjelentetése és folyamatos frissítése a hivatali szervezet útján biztosítandó. Az Otthonunk-online újság oldalain folyamatosan propagálni kell az információs anyagot és felhívást kell közzétenni a jövőbeni információs segéd anyagok témájára vonatkozóan.
Határidő: 2016. június 30, illetve folyamatos
Felelős: elnök.

Az elnökség a 2016. második félévi ülés és munkatervét egyhangúan az alábbiak szerint állapította meg:

11/2016. (VI. 15. sz. elnökségi határozat:

2016. szeptember 28. (szerda)
1. A LOSZ első félévi költségvetési gazdálkodásának áttekintése
2. Az Otthonunkért Alapítvány alapító okiratának módosítása és a kuratórium tagi összetételének áttekintése
3. A lakóépületek tűzvédelmi helyzetének jogszabályi áttekintése, feladatok kijelölése
4. A köz és közműszolgáltatások jogszabályi változásainak áttekintése, érdekképviseleti álláspont kialakítása
5. A LOSZ szervezeti struktúrájával kapcsolatos vitaanyag összefoglalója

2016. november 9-11. (Gyula)
1. Területi szövetségi vezetőkkel kibővített elnökségi ülésen a vitaanyag összegzése, indokolt esetben rendkívüli küldöttgyűlés összehívása (2016. november 20-30 között)

2016. december 21. (szerda)
1. A 2016. évi érdekképviseleti tevékenység áttekintése, értékelése
2. 2017. évi érdekképviseleti feladatok kijelölése, munkaterv összeállítása

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök.