A LOSZ Elnöksége felhívja a lakásszövetkezetek és társasházak figyelmét az alábbi, legfontosabb jogszabályváltozások tanulmányozására, és 2018. évi alkalmazására:

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürökrácia csökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

499-2017. (XI.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, ingatlankezelő tev. feltételeiről, a nyilvántartásba vétel szabályairól

479_2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

A fenti kiemelt jogszabályokon túl esedékes jogszabályi tudnivalókról a LOSZ Elnöksége az elkövetkezendő időszakban hírlevél útján, illetőleg a területi szakmai szövetségeknél tartandó – LOSZ országos küldöttgyűlési küldöttválasztási – összejövetelek időpontjában folyamatos tájékoztatást nyújt.

LOSZ titkárság