A Kormány 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozata a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról…tovább

A Kormány az épületek energiatakarékos módon történő építése, illetve felújítása, valamint az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv egyes rendelkezéseinek a végrehajtása érdekében

1. elfogadja a részére bemutatott Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát, amely rögzíti azokat a célokat és fő irányokat, amelyek a 2030-ig terjedő időszakban a hazai épületállomány energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését teszik lehetővé, egyúttal felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát az Európai Bizottság számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia finanszírozásába bevonható állami, magán- és európai uniós források körét, mértékét, és ütemezését, valamint a nemzetközi pénzügyi intézményektől történő forrásbevonás lehetőségét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervvel összhangban állítsa össze a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia cselekvési tervét, amely meghatározza a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia alapján elvégzendő feladatokat, azok ütemezését, felelőseit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2010/31/EU irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerinti, a közel nulla energiafogyasztású épületek követelményeire vonatkozó nemzeti tervet készítse el a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervbe való belefoglalás érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. április 30.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök