Bemutatkozunk

Az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt 2000-ben alapította a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ). A LOSZ-nak kb. 950 Lakásszövetkezet és mintegy 100 Társasház tagja van. Az alapítói elvárás az, hogy az alapítvány közhasznú tevékenysége ellátása során nyújtson támogatást a lakásszövetkezetek és társasházak működési környezete (jogi, gazdálkodási, ellátásához, segítse elő a lakásszövetkezetek, társasházak oktatásával, továbbképzésével, fogyasztóvédelmi tevékenységgel (önkormányzati hatáskörű közüzemi szolgáltatások ár- és díjmegállapítással) összefüggő feladatok érvényre juttatását.
A 2009-es év az alapítvány életében a második csúcsévnek tekinthető, hiszen 2003-hoz és 2004-hez hasonlóan (amikor is egy nagyszabású konferencia megszervezéséhez nyújtott az Alapítvány 2 millió Ft-t meghaladó összegű támogatást) újra jelentős összesen több mint 5 millió forint juttatásával járó támogatásnyújtást tudott lebonyolítani egy nemzetközi tapasztalatcsere találkozó külföldi megszervezéséhez.
A 2014-es évben az alapítvány támogatási szerződést kötött a Techem Kft-vel és az általuk rendelkezésre bocsátott támogatásra tekintettel pályázatot írt ki a lakásszövetkezetek és társasházak fűtéséneknek korszerűsítése és fogyasztásalapúvá tétele érdekében. A pályázaton 18-an indultak és 16 pályázót kívánt közülük az Alapítvány támogatni. A pályázathoz kapcsolódóan közel 290 millió ft-nyi pályázati céllal összefüggő beruházás megvalósítására került sor. Az Alapítvány olyan mértékű támogatást kapott a pályázat lebonyolítására, hogy 2014-ben több mint 10 millió, 2015ben közel 20 millió Ft támogatást tudott nyújtani a pályázóknak. Sajnos ilyen támogatásokhoz az alapítvány nem jut minden évben.
Az alapító LOSZ-szal együttműködve az elmúlt időszak eredményként értékelhető az Alapítvány részvételével és segítségével, közreműködésével megtartott szakmai tapasztalatcsere rendezvényeken történt részvétel, illetve ezek lebonyolítása. Az Alapító az Alapítvány tevékeny anyagi és szakmai támogatásával 2010-ben újra megjelent a LOSZ kézikönyvünk egy több ezer oldalnyi segédanyagot tartalmazó DVD melléklettel. Sajnos 2013-2016-ban és 2017-ben az alapítvány nem jutott az SZJA 1%-on kívül érdemi külső támogatáshoz. 2012. januárban sikerült 50 ezer Ft-ot meghaladó támogatást gyűjteni és eljuttatni árvízkárosultak részére.
Az Alapítványnak meg kellett felelnie az az új civil törvény, a közhasznúsági szabályok és az új Ptk. hatályba lépése miatti kötelező változtatásoknak, az ezzel összefüggő döntéseit meghozta, az ehhez kapcsolódó változásbejegyzési eljárás a Fővárosi Törvényszék előtt sikeresen lefolytatta.
Az Alapítvány jövőbeni alapfeladatát, cél szerinti tevékenységét továbbra is tervezi megvalósítani. Az Alapítvány 2018 évi tervei között kiemelten az ingatlan- és társasházkezelői képzés támogatásával összefüggő pályázat kiírása várható, de legfontosabb célkitűzései között szerepel továbbra is a fogyasztóvédelem (különös tekintettel a közüzemi díjak terén szolgáltatási törvények) és lakásszövetkezeti, társasházi törvények gyakorlati tapasztalatainak összegyűjtése, módosító indítványok kidolgozása, az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosítások elősegítése, ágazati, szakmai érdekképviseletek érdekérvényesítő tevékenységének elősegítése. Az Alapítvány Kuratóriumának álláspontja, hogy 2018-ban sem kíván szakítani az eddig kialakított gyakorlatával és segítséget szeretne nyújtani az aktuális tapasztalatcsere találkozó finanszírozásához, a lehetőségeihez képest továbbra is finanszírozni kívánja az Otthonunk c. időszaki, most már elektronikus kiadvány megjelentetését, a költségek egy részének vállalásával.
Az alapítvány jövőbeni célja továbbra is a LOSZ tagok szükségleteinek felmérése és ennek eredménye alapján a tagság működéséhez nyújtott támogatásokkal, információkkal, segítség nyújtásával, olyan kiadványok készítésével finanszírozásával, olyan rendezvények szervezésével, amelyek képesek a LOSZ tagjai számára elősegíteni a hatékonyabb házkezelési feladatok ellátását. A lakásszövetkezetek, társasházak jogszerű, biztonságos működéséhez, mivel a nemzeti lakásvagyon kb 30%-át lakásszövetkezetek és társasházak kezelik alapvető társadalmi igény fűződik. Ebben a szektorban kicsi az állami szerepvállalás, sokszereplős, ugyanakkor atomizált a közeg, még az információk eljuttatása is sokszor komoly nehézségekbe ütközik. Ebben a szektorban nincsen egyéb jogcímen semmilyen állami támogatás és a lakásszövetkezetekre, de társasházakra nehezedő terhek is nőttek, melyeket rezsicsökkentés csak viszonylag kis mértékben tudott ellensúlyozni. Alapvető társadalmi érdek, hogy a nemzeti lakásvagyon kezelése biztos kezekben legyen és ehhez a LOSZ által alapított közhasznú alapítvány is adhat érdemi segítséget.

Legfontosabb adataink, elérhetégeink:
Név: Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány
Székhely: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Kuratórium elnöke: Csider László
Kuratórium titkára: Dr. Koszoru István
Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Szabó József
email: losz@losz.hu
tel.: +36 1 331 1313

Működésünket az alapítói és partneri támogatásokból, a civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1% forrásából biztosítjuk.
Járuljon hozzá Ön, vállalkozása is, hogy működésünk hosszú távon is fenntartható maradjon!
Adószámunk: 18101890-2-43