Tájékoztatjuk a LOSZ – LÉTÉSZ lakásszövetkezeti és társasházi tagjait, hogy első olvasatban elkészült a 2018. május 25-től bevezetésre kerülő, az EU – GDPR – irányelvén alapuló adatvédelmi szabályzat minta.

Az EU irányelv hazai bevezetéséhez, értelemszerűen a szabályzatkészítéshez is kiegészítő magyar jogalkotásra is szükség van (ezt erősítette meg a LOSZ Igazságügyi Minisztériumtól kért állásfoglalása is). A hazai kiegészítő jogalkotás megjelenési időpontja azonban egyelőre bizonytalan. Az elkészült LOSZ mintaszabályzatot 2018 áprilisában a LOSZ Jogi Munkabizottsága áttekinti, és ennek a felülvizsgálatnak az eredményeként születik döntés a mintaszabályzat kiadásának időpontjáról. Mindezekről külön értesítést és felhívást is kiadunk 2018. április 30-ig.

A hazai jogalkotástól függően a LOSZ minden szükséges segítséget meg fog adni tagjainak, annak érdekében, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak adatvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége ne essen késedelembe, illetőleg minden LOSZ tag kellő időben rendelkezhessen hatályos adatvédelmi szabályzattal.

A fentiek alapján az adatvédelmi szabályzatot a LOSZ – LÉTÉSZ tagjai kedvezményes térítés alapján vehetik át és amennyiben igénylik, külön térítés ellenében adaptációs segítséget is kérhetnek. A kedvezményes térítés összege és az esetleges adaptációs költség mértéke kalkuláció alatt van, de mindenképpen a közkézen forgó és ismert piaci szabályzatkészítési költségek töredéke lesz.

Országos érdekképviseletünk a nem LOSZ – LÉTÉSZ tagok számára is készséggel áll rendelkezésre a mintaszabályzattal, de ők nem élhetnek a kedvezményes térítési lehetőséggel.

Az adatvédelmi szabályzat alapelveiről, a minta szabályzat szerkezeti felépítéséről a LOSZ – Otthonunk Kft és a LÉTÉSZ közös rendezvényén lehet további információkhoz jutni. (Időpontja: 2018. május 9-én 13:00 órától, helyszíne: 1146 Budapest, Zichy G u.4. LÉTÉSZ rendezvényterem). A rendezvényről a LOSZ www.losz.hu, illetve a www.letesz.hu honlapokon lehet további információt beszerezni.
2018.04.16.

LOSZ-LÉTÉSZ Titkárság