Lehetséges a Közgyűlések megtartása!

Tájékoztató a lakásszövetkezeti és társasházi közgyűlések személyes jelenléttel történő megtartásának lehetőségéről 2022. március 7. napjától

A tárgyban meghatározó 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről továbbra is hatályban maradt, ugyanakkor a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések egy része kivezetésre került. Ez a szabályozás jelenleg lehetővé teszi és engedi a személyes jelenléttel történő közgyűlés, küldöttgyűlés megtartást már 2021 június 01. óta, illetve e mellett még lehetővé teszi az elektronikus, és egyéb közvetett döntéshozatalt is a saját döntés alapján:

„3. § *  (1) A jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – megtartható a tagok személyes részvétele mellett.
(2) A jogi személy döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy
b) határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat a (2) bekezdés alkalmazásával csökkenthető. A (2) bekezdés a) pontja alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.”

A március 07-én bekövetkezett változást a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása jelenti.

Ennek a rendeletnek a 6/C §-a jelentette ezidáig, a személyes jellegű rendezvények lakásszövetkezet társasház megtartásának akadályát ami így rendelkezett:
„6/C. § (1) A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, valamint falunapnak nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.
(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –
a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
(6) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az esetben a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.
(7)  A (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.”
Ez a rendelkezés lett hatályon kívül helyezve 2022. március 7-én, így a már a lakásszövetkezeti társasházi közgyűlések, küldöttgyűlések a helyszínt, biztosító rendező szempontjából nem minősülnek egyéb rendezvénynek és nem szükséges a zárt térben megtartásukhoz védettségi igazolvány. Megszűnt a védettségi igazolvány és a jelzett rendelet szerinti rendezvénykategorizálás is.
Jelenleg tehát személyes jelenléttel és egyéb módon is szabályosan megtarthatóak a közgyűlések, küldöttgyűlések. A veszélyhelyzet fennállása ezt a jelenlegi szabályozás alapján nem érinti.