Tájékoztató a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletével határozta meg 2023. január 1-től kezdődő időszak vonatkozásában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum mértékét munkáltató és munkavállaló vonatkozásában az alábbiak szerint:
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, órabér alkalmazása esetén 1334 forint.
A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296 400 forint, hetibér alkalmazása esetén 68 140 forint, napibér alkalmazása esetén 13 630 forint, órabér alkalmazása esetén 1704 forint.
Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes kötelező legkisebb összege 2023. január 1-jétől 232 000 forint olyan munkakörben mely nem igényel legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget.
Legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén a garantált bérminimum összege 2023. január 1-jétől 296 400 forint.
A fentiekben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( Mt.) 92. § (2) bekezdése] alapján arányosan csökkentett mértékben, ha rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése] alapján, arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.
Részmunkaidő esetén a fentiekben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, illetőleg a fentiekben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. Értelemszerűen hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) sz. Korm. rendelet.